31 maja 1987 r. Spotkanie z inicjatywy Lecha Wałęsy

W Warszawie na zaproszenie Lecha Wałęsy zebrała się grupa 63 intelektualistów i działaczy związkowych.

Efektem spotkanie, które nie zostało zakłócone przez esbeków, było podpisanie oświadczenie, w którym zebrani między innymi potwierdzili o prawo Polaków do życia w wolności, niepodległości, demokracji i praworządności.

Spotkanie odbyło się na kilka dni przed trzecią pielgrzymką Jana Pawła II do Polski. Z tego powodu w oświadczeniu wyrażono nadzieję, że wizyta papieża w kraju "umocni polskie aspiracje, urealni polskie nadzieje" oraz "stanie się impulsem do uregulowania najtrudniejszych problemów polskich w imię wspólnego dobra".

Reklama

Oświadczenie podpisali nie tylko obecni na spotkaniu (m.in. Ryszard Bugaj, Zbigniew Bujak, Marek Edelman, Bronisław Geremek, Ryszard Kapuściński, Andrzej Łapicki, Adam Michnik, Janusz Onyszkiewicz, Andrzej Stelmachowski, Andrzej Szczepkowski, Jan Turowicz, Andrzej Wielowieyski), ale również inni: Władysław Bartoszewski, Marian Brandys, Władysław Frasyniuk, Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, ksiądz Józef Tischner czy Andrzej Wajda.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama