31 marca 1998 r. Rozpoczynają się negocjacje akcesyjne Polski do Unii Europejskiej

W Brukseli zainaugurowano obrady pierwszej sesji dwustronnych Akcesyjnych Konferencji Międzyrządowych, podczas których prowadzone były rokowania między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz państwami Grupy Luksemburskiej, w tym z Polską.

Dzień wcześniej, na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do Spraw Ogólnych (ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej) z ministrami spraw zagranicznych państw kandydujących do członkostwa w Unii, kraje kandydujące do członkostwa otrzymały dokument - Partnerstwo dla Członkostwa, opracowany indywidualnie dla każdego z nich.

W czasie pierwszej sesji konferencji akcesyjnej strona polska i unijna przedstawiły "Oświadczenia wstępne".

Oświadczenie Rządu RP na otwarcie negocjacji o członkostwo Polski w Unii zostało zaprezentowane przez Ministra Spraw Zagranicznych Bronisława Geremka: "Polska przystępuje do negocjacji członkowskich z przeświadczeniem, że proces integracji europejskiej jest procesem nieodwracalnym. Stoimy przed ogromną szansą uczynienia decydującego kroku w budowaniu nowego porządku europejskiego. Szansy tej nie wolno nam zmarnować. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej jest przekonany, że wzajemna współpraca oparta na świadomości, iż pracujemy wspólnie dla dobra naszych narodów i całej Europy, pozwoli na szybkie dojście do traktatu akcesyjnego zawierającego wzajemnie zadowalające rozwiązania we wszystkich obszarach negocjacyjnych".

Reklama


W pierwszym etapie negocjacji akcesyjnych badano zgodności prawa państw starających się o wejście do UE z prawem wspólnotowym. W drugiej fazie negocjacji, państwa kandydujące przygotowały stanowiska negocjacyjne w poszczególnych obszarach.

Negocjacje z tzw. grupą luksemburską (Polska, Estonia, Czechy, Słowenia, Węgry) ujawniły znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami aspirującymi do UE. Dla Polski najtrudniejsze problemy wiązały się z sektorem rolniczym, hutnictwem i górnictwem - UE oczekiwała ograniczenia produkcji stali i zamknięcia części kopalń.

AS

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Bronisław Geremek
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama