Reklama

​31 października 1918 r. Powołano Polską Agencję Telegraficzną

W tworzących się zalążkach władzy niepodległej Polski zwracano także uwagę na konieczność organizacji służb prasowych.

W Warszawie przy Radzie Regencyjnej powstała dwuosobowa komórka prasowa, podobnie w Krakowie, przy Polskiej Komisji Likwidacyjnej utworzono Biuro Prasowe. Gdy 31 października polscy dziennikarze przejęli biura Austriackiej Agencji Prasowej w Krakowie i Lwowie, powstała Polska Agencja Telegraficzna.

Jako "urzędowa agencja prasowo-informacyjna" Rzeczypospolitej Polskiej została podporządkowana Prezydium Rady Ministrów. Kierownictwo PAT powierzono Franciszkowi Orzechowskiemu.

Zadaniem PAT było "informować społeczeństwo polskie o wszelkich przejawach życia politycznego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego zarówno w kraju, jak i zagranicy, oraz dostarczać zagranicy wiarygodnych wiadomości o całokształcie spraw polskich".

Pierwsze krajowe oddziały agencji powstały w Krakowie, Lwowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, a także w Gdańsku, Bydgoszczy i Toruniu. Głównym problemem agencji był wówczas brak działających połączeń krajowych i zagranicznych. Korzystano z linii telefonicznej między Krakowem a Wiedniem i nasłuchu prowadzonego przez radiostacje wojskowe.

Reklama

W 1921 roku sytuacja w PAT stabilizuje się. Dyrektorem zostaje Piotr Paweł Górecki (jest nim do 1929 roku) i zostają otwarte pierwsze stałe placówki korespondentów za granicą: w Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Rzymie, Królewcu i Moskwie, została też podpisana umowa o współpracy z Agencją Havasa w Paryżu i Agencją Reutera w Londynie.

Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej, w 1924 roku, powołano PAT jako przedsiębiorstwo państwowe i nadano agencji statut.

"Istniejąca przy prezesie Rady Ministrów Polską Agencję Telegraficzną przekształca się na przedsiębiorstwo państwowe oparte na zasadach kupieckich". PAT posiadał monopol na pośrednictwo w zamieszczaniu płatnych ogłoszeń państwowych w prasie.

Po wybuchu II wojny światowej PAT ewakuowano wraz z rządem RP. Do roku 1991 PAT działał przy rządzie emigracyjnym w Londynie. 8 stycznia 1991 nadano ostatnią depeszę, a w lutym odbyła się symboliczna uroczystość połączenia PAT z Polską Agencją Prasową.

AS

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy