Reklama

4 kwietnia 1973 r. Kongres Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego

W dniach 2-4 kwietnia odbył się zjazd Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Na kongresie obecny był między innymi pierwszy sekretarz KC PZPR Edward Gierek.

VI Kongres ZSL, skupiającej środowiska wiejskie satelitarnego wobec PZPR ugrupowania, rozpoczął się od odśpiewania hymnu i pieśni "Gdy naród do boju". Obecnych 1034 delegatów reprezentowało rzeszę ponad 420 tysięcy członków ugrupowania.

W trakcie obrad akcentowano potrzebę kooperacji gospodarstw państwowych, spółdzielczych i indywidualnych, a w efekcie wspólne inwestycje socjalne, bytowe, oświatowe i zdrowotne na terenach wiejskich.

Delegaci przekonywali także o niezbędności rozbudowy przemysłu rolno-spożywczego, a z drugiej strony zwiększenie produkcji i dostaw materiałów budowlanych.

Reklama

Prezesem Naczelnego Komitetu Stronnictwa pozostał Stanisław Gucwa.

"O dużej randze kongresu świadczy obecność kierownictwa PZPR z Edwardem Gierkiem, Henrykiem Jabłońskim, Piotrem Jaroszewiczem, obecność delegacji Stronnictwa Demokratycznego, wielu przedstawicieli rządu, organizacji społecznych" - o doniosłości zjazdu ludowców przekonywał Gucwa.

Źródła:

"Kartki z PRL" pod redakcją prof. Wiesława Władyki

"Kronika komunizmu w Polsce" praca zbiorowa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL