4 lutego 1974 r. Arcybiskup Casaroli w Polsce

W dniach 4-6 lutego 1974 roku w ludowej Polsce przebywał sekretarz Rady do spraw Publicznych Kościoła arcybiskup Agostino Casaroli. Był to pierwszy krok do nawiązania kontaktów roboczych pomiędzy komunistycznym reżimem w Polsce a Watykanem

Arcybiskup Casaroli został przyjęty przez przewodniczącego Rady Państwa i premiera. Z okazji wizyty duchownego ministerstwo spraw zagranicznych wydało obiad.

"Zadaniem naszych jest poszukiwanie istniejących zbieżności, poznawanie ich, sprzyjanie im i tworzenie nowych zbieżnych płaszczyzn. Jest to zadania dla wszystkich tych, którzy są odpowiedzialni za życie narodu i stosunki międzynarodowe" - powiedział arcybiskup podczas przyjęcia.

Efektem wizyty księdza Casaroli doszło do ustalenia stałych kontaktów roboczych między ludową Polską a Stolicą Apostolską.

Reklama

Przy ambasadzie w Rzymie mianowano pełnomocnika do spraw kontaktów z Watykanem. We wrześniu 1974 roku został nim Kazimierz Szablewski. Z drugiej strony przedstawiciele Watykanu mieli co pewien czas przyjeżdżać do Polski na konsultacje.

"W ówczesnej sytuacji politycznej nawiązanie pełnych stosunków dyplomatycznych nie było jeszcze możliwe" - czytamy w "Wielkiej Księdze historii Polski".

Autorzy "Kartek z PRL" zauważają jednocześnie, że komuniści próbowali zawrzeć porozumienie z Watykanem bez udziału Episkopatu Polski. Ten plan jednak się nie powiódł.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama