Reklama

5 kwietnia 1989 r. Podpisano porozumienie Okrągłego Stołu

Zakończenie obrad Okrągłego Stołu odbyło się w Warszawie w Pałacu Namiestnikowskim (siedzibie URM) przy Krakowskim Przedmieściu, w tej samej sali, w której odbyła się inauguracja. Na uroczystość zaproszono 77 osób z trzech stolików z Januszem Reykowskim i Władysławem Baką, 23 przewodniczących podstolików oraz 57 uczestników stołu głównego - w sumie 169 osób.

Posiedzenie plenarne rozpoczęto o godz. 17.10, bowiem spóźniła się delegacja OPZZ z Alfredem Miodowiczem. Po Czesławie Kiszczaku przemawiał Lech Wałęsa, jako trzeci chciał wystąpić Alfred Miodowicz na co nie zgodziła się "Solidarność". Zarządzono przerwę w obradach, która trwała kilka godzin. 

Reklama

Prestiżowy spór mógł doprowadzić do zerwania obrad, w końcu Wałęsa ustąpił. Po kilku przemówieniach, Czesław Kiszczak i Lech Wałęsa podpisali komunikat, w którym deklarowali, że uczestnicy posiedzenia  "akceptują ustalenia przyjęte w toku obrad zespołów i podzespołów roboczych oraz wyrażają wolę solidarnego działania na rzecz wprowadzenia ich w życie". Zdecydowano także o powołaniu Komisji Porozumiewawczej, do której zadań "należeć będzie ocena realizacji ustaleń «okrągłego stołu», wspólne poszukiwanie rozwiązań w innych sprawach, które strony uznają za istotne, oraz pełnienie funkcji mediacyjnej w sytuacjach konfliktowych". Uczestnicy obrad uznali misję «okrągłego stołu» za zakończoną.

We wstępie do przyjętego porozumienia napisano m.in. "(...) jeśli mamy wszyscy razem pozbywać się balastu lat minionych, wchodzić na drogę daleko idących przeobrażeń, trzeba to robić rozważnie. Nie wolno przez rozwiązania fałszywe lub pozorne zatrzasnąć drzwi przed historyczna szansą, jaka stanęła dziś przed nami dzięki przemyśleniom, poświęceniom i woli milionów Polaków i dzięki korzystnemu dla Polski rozwojowi sytuacji międzynarodowej".

Uzgodniono między innymi, legalizację NSZZ "Solidarność", wprowadzenie pluralizmu politycznego, wolności słowa oraz niezawisłości sądów. Został także ustalony termin częściowo wolnych wyborów do Sejmu, w których opozycji zagwarantowano 35 procent mandatów oraz wolnych wyborów do Senatu.

Po części oficjalnej Czesław Kiszczak zaprosił wszystkich na poczęstunek.

AS

Dowiedz się więcej na temat: Okrągły Stół

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL