5 maja 1994 r. Ukraińska Lista Katyńska

W Kijowie ówczesny zastępca szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Andrej Chomicz przekazał władzom polskim tzw. Ukraińską Listę Katyńską. Dokument zawierał listę nazwisk 3435 obywateli polskich zamordowanych przez NKWD na Ukrainie.

Przypomnijmy, że ofiarami zbrodni katyńskiej byli nie tylko wymordowani przez Sowietów polscy wojskowi i policjanci uwięzieni w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, lecz również ponad siedem tysięcy zatrzymanych z więzień na Ukrainie i Białorusi.

Wszyscy oni zostali zgładzeni przez NKWD na podstawie decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku.

Ukraińska Lista Katyńska, zwana również Listą Cwietuchina, zawierająca dane personalne 3435 polskich obywateli polskich, została przekazana 5 maja 1994 roku Stefanowi Śnieżko, zastępcy Prokuratora Generalnego RP. Były to więzienne akta osobowe, które 25 listopada 1940 roku naczelnik Pierwszego Wydziału Specjalnego NKWD Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i starszy lejtnant bezpieczeństwa państwowego Cwietuchin wysłał do majora bezpieczeństwa państwowego i naczelnika Pierwszego Wydziału Specjalnego NKWD Związku Sowieckiego Leonida Basztakowa. Do listy dołączono 3435 akt w 5 workach.

Reklama

Jak ustalił zmarły w 2012 roku pisarz i pracownik IPN Jędrzej Tucholski, skazani figurujący na Ukraińskiej Liście Katyńskiej zostali umieszczeni na 12 listach dyspozycyjnych wysyłanych przez Pierwszy Wydział Specjalny NKWD w Moskwie. Na ich podstawie tworzono transporty więźniów kierowanych do miejsc egzekucji.

Według niepełnych danych z 2010 roku, na Ukraińskiej Liście Katyńskiej znajdowało się: 726 oficerów Wojska Polskiego, 746 policjantów i 24 wyższych funkcjonariuszy Policji Państwowej, 24 funkcjonariuszy Straży Więziennej i 4 naczelników więzień. Wśród osób cywilnych znajdujących się na liście było m.in. 74 ziemian, 46 nauczycieli, 70 inżynierów, 15 lekarzy, 174 prawników, 19 starostów, 10 prezydentów i wiceprezydentów miast, 11 burmistrzów, 7 senatorów, 9 posłów i  91 urzędników. Wśród zamordowanych były również kobiety.

Trzeba zaznaczyć, że Ukraińskiej Liście Katyńskiej znaleźli się także obywatele polscy narodowości ukraińskiej i żydowskiej.

Część ofiar zbrodni katyńskiej figurujących na Ukraińskiej Liście Katyńskiej pochowano w Bykowni.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy