Reklama

6 kwietnia 1917 r. Tymczasowa Rada Stanu odpowiada Rosjanom

6 kwietnia 1917 roku ukazała się deklaracja polskiej Tymczasowej Rady Stanu, dotycząca przynależności państwowej Kresów.

Deklaracja Tymczasowej Rady Stanu była odpowiedzią na proklamację rosyjskiego Rządu Tymczasowego dotyczącą odradzającej się Polski.

Rosjanie przyznawali Polakom prawo do niepodległości na terenach "zaludnionych w większości przez naród polski". Zaznaczano również, że odrodzona Polska miałaby być połączona sojuszem wojskowym z Rosją, a o kształcie granic Polski zadecydować miałoby rosyjskie zgromadzenie konstytucyjne.

Tymczasowa Rada Stanu w deklaracji kategorycznie nie zgodziła się na ostatni dyktat.

"Wiekowy spór polsko-rosyjski o rozległe kraje, leżące między etnograficzną Polską a Rosją, a od wieków z losem Polski związane, przez odezwę rządu rosyjskiego nie został zakończony" - stwierdzili członkowie Tymczasowej Rady Stanu.

Reklama

"Załatwienie tego sporu nie możemy pozostawić jednostronnej decyzji konstytuanty rosyjskiej. Los tych ziem powinien być rozstrzygnięty w myśl mocarstwowych interesów niepodległej Polski i z uszanowaniem woli ludów te ziemie zamieszkujących" - oznajmił tymczasowy polski rząd.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama