6 lutego 1947 r. Józef Cyrankiewicz premierem

6 lutego 1947 roku na czele nowo powołanego rządu stanął Józef Cyrankiewicz, ówczesny sekretarz Generalny Centralnego Komitetu Wykonawczego Polskiej Partii Socjalistycznej.

Po sfałszowanych wyborach do Sejmu Ustawodawczego w lutym 1947 roku, kolejnym krokiem do całkowitego przejęcie władzy przez komunistów było powołanie zupełnie zależnego od Kremla rządu.

Na jego czele - ze względów propagandowych - stanął reprezentujący PPS Józef Cyrankiewicz. Pozostałe resorty zostały obsadzone zostały przez polityków prokomunistycznych, choć formalnie pochodzących z innych niż Polska Partia Robotnicza ugrupowań, której to partii członkowie objęli sześć resortów. Siedem tek otrzymała PPS, sześć Stronnictwo Ludowe, trzy Stronnictwo Demokratyczne, a dwie Stronnictwo Pracy.

Reklama

Trzeba zaznaczyć, że komuniści objęli najważniejsze ministerstwa: bezpieczeństwa publicznego (Stanisław Radkiewicz), obrony (Michał Żymierski-Rola), przemysłu (Hilary Minc) i spraw zagranicznych (Zygmunt Modzelewski).

Wicepremierami zostali Władysław Gomułka, który jednocześnie został ministrem ziem odzyskanych, oraz Antoni Korzycki ze Stronnictwa Ludowego.

Istotną rolę pełnił Jakub Berman, który oficjalnie był podsekretarzem stanu w Prezydium Rady Ministrów, a faktycznie kierował stalinowskim terrorem w ludowej Polsce.

Dodajmy, że Cyrankiewicz pełnił funkcję premiera aż do grudnia 1970 roku, z dwuletnią przerwą w latach 1952-1954, kiedy był wicepremierem w rządzie Bolesława Bieruta.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy