Reklama

7 lipca 1995 r. Denominacja złotego

W lipcu 1995 roku Sejm przyjął ustawę o denominacji złotego. Po doświadczeniach z komunistyczną wymiany pieniądza w 1950 roku, kiedy to złotówka straciła 2/3 wartości, polskie społeczeństwo z obawami podchodziło do inicjatywy rządu.

Na przełomie lat 80. i 90. zeszłego stulecia w Polsce panowała hiperinflacja, która dochodziła do poziomu blisko 1400 procent. Właściwie każdego roku pojawił się banknot o nowym wyższym nominale. W 1989 roku było banknoty 200 000 zł, rok później 100 000 zł i 500 000 zł, w kolejnych latach 1 000 000 zł (1991) i 2 000 000 zł (1992). Monety właściwie wyszły z użycia, a powszechnie stosowano banknoty pięciusetzłotowe.

Ceny podstawowych produktów spożywczych zaczęły przybierać absurdalny poziom. Na przykład w 1994 roku jajko kosztowało 2200 starych złotych, litr mleko 5500 starych złotych, a cukier 9500 starych złotych. Cena butelki wódki wynosiła ponad 70 000 starych złotych.

Reklama

Narodowy Bank Polski miał świadomość konieczności wymiany pieniądza i już na początku lat 90. zaczęto produkcję nowych monet i banknotów w Niemczech. Okazało się jednak, że nowe złote są zbyt łatwe do podrobienia. Tym samym pieniądze poszły na przemiał, a produkcją kolejnych nowych złotych zlecono firmie brytyjskiej.

Do wprowadzenia denominacji konieczne było również zatrzymani hiperinflacji. Gospodarkę udało się ustabilizować na początku lat 90. i w 1994 roku podjęto decyzję o wymianie pieniądza. Stosowną ustawę Sejm uchwalił 7 lipca 1994 roku. Wzory nowych polskich złotych przedstawiono podczas specjalnej konferencji prasowej NBP 21 listopada.

Jak tłumaczył ówczesny minister finansów Grzegorz Kołodko, denominacja miała "wzmocnić kurs polityki antyinflacyjnej, osłabić oczekiwania inflacyjne i usprawnić obieg pieniężny".

Na mocy ustawy denominacyjnej wymiana pieniądza miała nastąpić 1 stycznia 1995 roku, a 1 nowy złoty odpowiadał 10 000 starych złotych.

Prawnym środkiem płatniczym przestały być stare banknoty o nominałach 10 zł, 20 zł i 50 zł oraz monety o nominałach wyrażonych w starych złotych. Do obiegu weszły nowe monety i banknoty o nominałach 10 zł, 20 zł i 50 zł. natomiast stare złote były ważne jeszcze przez dwa lata. Wymiana starych złotych na nowe dokonywana była do 31 grudnia 2010 roku.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama