Reklama

7 lutego 1973 r. "Jedna, masowa, ideowopolityczna" organizacja młodzieżowa

W trakcie krajowej narady aktywistów organizacji młodzieżowych z udziałem między innymi Edwarda Gierka, powzięto decyzję o zjednoczeniu ruchów w Federację Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej.

Poza Gierkiem w spotkaniu z młodzieżą udział wzięli premier Piotr Jaroszewicz i Przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński. Władze ludowej Polski zwróciły się do studentów, by utworzyli "jedną, masową, ideowopolityczną" organizację.

Efektem narady była rezolucja, w której stwierdzono, że "powołanie federacji powoli lepiej intensyfikować działalność ideowo-wychowawczą wśród młodzieży w oparciu o idee marksizmu, leninizmu i program budownictwa socjalizmu w naszym kraju. Sprzyjać będzie pogłębieniu jedności młodego pokolenia".

Reklama

Jak zauważają autorzy "Kartek z PRL", nie wszyscy studenci entuzjastycznie zareagowali na inicjatywę władz.

"Budzą nasz niepokój metody lansowania koncepcji zjednoczeniowych: tłumienie głosów krytykujących zjednoczenie, przedstawianie opinii kierownictw organizacji młodzieżowych jako głosu ogółu studentów, brak dyskusji w prasie, stwarzanie wrażenia, że sprawa jest przesądzona" - oświadczyli w rezolucji studenci Wydziału Matematyk Uniwersytetu Warszawskiego, którzy domagali się referendum w tej sprawie. Głosy krytyczne wobec koncepcji zjednoczenia nie zostały jednak upublicznione.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy