8 czerwca 1898 r. Powstał Instytut Politechniczny w Warszawie

Poprzednikiem dzisiejszej Politechniki Warszawskiej był powołany do życia 8 czerwca 1898 roku Instytut Politechniczny imienia Cara Mikołaja II.

Największa i najstarsza uczelnia techniczna w Polsce, jaką jest Politechnika Warszawska, swoich początków może upatrywać w roku 1826, kiedy to została otwarta Szkoła Przygotowawcza do studiów technicznych. Inicjatorem powstania szkoły i autorem programu nauczania był Stanisław Staszic. Szkołę zamknięto już po pięciu latach, w ramach represji po stłumieniu Powstania Listopadowego.

Przez następne ponad 50 lat Polacy nie mieli możliwości kształcenia się w kraju. Tymczasem w Europie trwała rewolucja przemysłowa, za którą szedł intensywny rozwój infrastruktury. Polacy musieli kształcić się na zagranicznych uczelniach, a w zaborach wysokie funkcje techniczne pełnili zazwyczaj cudzoziemcy.

Reklama

Dopiero pod koniec XIX wieku rosyjski zaborca wyraził zgodę na otwarcie technicznej szkoły wyższej w Warszawie. Po uchwale Sekcji Technicznej Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu przygotowano memoriał skierowany do księcia generała-gubernatora Aleksandra Konstantynowicza Imeretyńskiego w tej sprawie. Ten przygotował własny aprobujący pomysł towarzystwa, który przesłał carowi Mikołajowi II. Książę Imertyński przekonywał, że wyższa szkoła w Warszawie daje kolejną możliwość rusyfikacji Polaków.

W czasie wizyty Mikołaja II w Warszawie, co miało miejsce na początku roku 1898, mieszkańcy przekazali carowi kolejną prośbę o powołanie uczelni technicznej oraz zebrany na ten cel milion rubli. Mikołaj II wyraził zgodę zastrzegając jednocześnie, że Polacy muszę zebrać kolejne 2,5 miliona rubli.  Gdy również i tak przeszkoda została pokonana, powołano Komitet Budowy, który miał zająć się pozyskanie terenów pod budowę gmachów uczelni.

Wreszcie 8 czerwca 1898 roku powstał Warszawski Instytut Politechniczny imienia Mikołaja II. Jesienią tego roku rozpoczęto zajęcia w języku rosyjskim na trzech wydziałach: Mechanicznym, Chemicznym i Inżynieryjno-Budowlanym. Wykładowy rosyjski powodowa jednak, że duża część polskiej młodzieży bojkotowała Instytut Politechniczny i wybierała zagraniczne uczelnie techniczne.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy