9 maja 1964 r. Literaci przeciwko "oczernianiu Polski Ludowej"

W reakcji na List 34 komuniści opublikowali oświadczenie polskich literatów przeciwko "oczernianiu Polski Ludowej".

Inicjatorem kontrlistu była egzekutywa podstawy organizacji partyjnej warszawskiego oddziału Związku Literatów Polskich, samo zaś oświadczenie miało charakter propagandowy, a zamiarem twórców było osłabienie wrażenia wywołanego Listem 34.

Jak napisano, oświadczenie było wymierzone w "uprawianą na łamach prasy zachodniej oraz na falach dywersyjnej rozgłośni radiowej "Radio Wolna Europa' zorganizowaną kampanię oczerniającą Polskę Ludową".

Kontrlist podpisało łącznie około sześciuset literatów, a wśród nich miedzy innymi Jarosław Iwaszkiewicz, Julian Przyboś, Wisława Szymborska czy Tadeusz Różewicz.

Reklama

Jak zaznaczają jednak autorzy "Wielkiej księgi historii Polski", "pewną wymowę miał jednak fakt, że złożenia swojego podpisu odmówiło także wielu znanych, do niedawna dyspozycyjnych wobec władzy pisarzy, jak na przykład Jacek Bocheński, Kazimierz i Marian Brandysowie, jan Dobraczyński, Tadeusz Konwicki czy Julian Stryjkowski".

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama