Reklama

9 stycznia 1978 r. II Krajowa Konferencja PZPR

"O konsekwentną realizację programu podnoszenia jakości pracy i warunków życia, o dalsze umocnienie przewodniej roli partii i pogłębienie moralno-politycznej jedności narodu" – pod takim hasłem w dniach 9-10 stycznia 1978 roku obradowała II Krajowa Konferencja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

"Mimo wielu niesprzyjających warunków zewnętrznych i wewnętrznych, podstawowe zadania wytoczone przez VII Zjazd wykonywane są pomyślnie" - brzmiał fragment uchwalonej rezolucji "W sprawie dotychczasowych wyników i aktualnych zadań partii w realizacji VIII Zjazdu".

Jednocześnie w czasie konferencji pierwszy sekretarz KC PZPR Edward Gierek dowiedział się o przekroczeniu granicy zadłużenia, co przyznał później przed komisją Grabskiego w maju 1981 roku. Zadłużenie wynosiło wówczas kilkanaście miliardów dolarów.

Tymczasem atmosfera na sali była entuzjastyczna: przemówienia przerywano oklaskami i wznoszono okrzyki: "Awangarda naszej partii robotniczej - partia - niech żyje!".

Reklama

Sam Gierek w trakcie zjazdu wygłosił referat, w którym między innymi chwalił kierunek peerelowskiej kultury i sztuki.

"W działaniach nauk humanistycznych i społecznych nasza uwaga koncentruje się umacnianiu marksistowsko-leninowskiej orientacji tych nauk i zacieśnienia ich więzi z działalnością partii, z jej pracą teoretyczną i ideowo-wychowawczą" - powiedział.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama