Reklama

14. Międzynarodowa Konferencja „Przywracanie zapomnianej historii”

Walce ze stereotypami w anglosaskich podręcznikach akademickich dotyczącymi polskiej historii poświęcona będzie w dniach 13-28 czerwca 14. konferencja pn. "Przywracanie zapomnianej historii". Weźmie w niej udział ok. 50 naukowców i edytorów, zajmujących się przygotowywaniem wydawnictw na temat polskiej historii.

W konferencji organizowanej przez Muzeum Historii Polski i Fundację Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej przy Uczelni Łazarskiego w Warszawie wezmą udział badacze z Polski, USA, Izraela, Kanady i innych krajów, specjalizujący się w badaniu i popularyzowaniu polskiej historii. Honorowy patronat nad konferencją objął prezydent Andrzej Duda.

Reklama

Celem wieloletniego projektu, zainicjowanego przez prof. Andrzeja S. Kamińskiego, założyciela Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, jest wprowadzanie istotnych zmian do anglojęzycznych podręczników historii, poświęconych kulturze europejskiej i historii świata. Omawiane podręczniki często pomijają albo wypaczają obraz polskiej historii, kultury i współczesności naszego kraju - informują organizatorzy. Chodzi o to, aby wprowadzać niezbędne korekty do kolejnych wydań podręczników akademickich.

Nieprawdziwe informacje na temat dziejów Polski

- Konferencja ma na celu spojrzenie na historię Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności Polski, z poszanowaniem prawdy historycznej oraz poprawę wizerunku Polski w świecie, aby w dyskusjach nie pojawiały się nieprawdziwe informacje na temat dziejów tej części Europy - powiedział dr Łukasz Jasina z Muzeum Historii Polski.   

- Ogromne problemy dotyczące pokazywania na Zachodzie polskiej historii dotyczą nie tylko dziejów najnowszych. Wielka ilość stereotypów w podręcznikach polskiej historii w świecie anglosaskim dotyczy także XIX w. Wynika to z faktu korzystania przez autorów z rosyjskich i niemieckich źródeł. Podobnie jest również w wypadku epok wcześniejszych. W tym roku 60-70 procent omawianych książek dotyczy okresów przed 1914 r. Nie są to wyłącznie dzieła poświęcone historii politycznej, ale również architekturze i historii gospodarczej - podkreślił Jasina.

Istotną częścią konferencji jest zapoznawanie jej uczestników z bogatym dziedzictwem kulturowym Polski, obiektami i zabytkami ważnymi także z punktu widzenia historii Europy i świata. Dr Jasina zwraca uwagę, że "wielu badaczy polskiej historii nigdy nie odwiedziło Polski, lub nie wiedziało, że w naszym kraju jest coś poza kilkoma zabytkami. Chcemy również powiedzieć im, że są tu świetne ośrodki akademickie, które mogą być dla nich partnerami w debacie nad polską historią".

W trakcie ponad dwóch tygodni naukowcy odwiedzą m.in. Warszawę, Kraków, Płock, oraz mniejsze miejscowości, jak Żelazowa Wola, Czerwińsk, Zakroczym. Uczestnicy odwiedzą również były niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau.

Współorganizatorami Konferencji są: Narodowe Centrum Kultury, Polska Akademia Umiejętności, Studium Europy Wschodniej UW, Georgetown University, oraz partnerzy z krajów Grupy Wyszehradzkiej: Masaryk University, Slovak Academy of Sciences, University of Pécs.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama