Reklama

1990 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Leszek Balcerowicz rozpoczyna realizację programu naprawy gospodarki, na godło państwowe wraca orzeł w koronie, powstaje Unia Demokratyczna, Lech Wałęsa wygrywa w wyborach prezydenckich. Oto najważniejsze wydarzenia 1990 roku.

1 stycznia 1990 roku rozpoczęcie przez Leszka Balcerowicza realizacji programu naprawczego polskiej gospodarki.

18 stycznia 1990 roku prof. Aleksander Gieysztor zostaje prezesem PAN.

25 stycznia 1990 roku z jednodniową, oficjalną wizytą w Polsce przebywa prezydent Czechosłowacji, Vaclav Havel.

27 - 29 stycznia 1990 roku ostatni, XI Zjazd PZPR, połączony z Kongresem Założycielskim Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym nowej partii zostaje Aleksander Kwaśniewski.

9 lutego 1990 roku przywrócenie dawnego godła państwowego - orła w koronie.

Reklama

27 lutego 1990 roku wznowienie stosunków dyplomatycznych przez Polskę i Izrael. Zerwano je w czerwcu 1967 r.

8 marca 1990 roku uchwalenie przez Sejm ustawy o samorządzie terytorialnym i ordynacji wyborczej do organów gminy.

 23 marca 1990 roku przewodniczącym klubu parlamentarnego lewicy zostaje Włodzimierz Cimoszewicz.

6 kwietnia 1990 roku uchwałą Sejmu zostaje rozwiązana Służba Bezpieczeństwa. Powołanie Urzędu Ochrony Państwa. Milicja Obywatelska zostaje przekształcona w Policję Państwową.

11 kwietnia 1990 roku likwidacja Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (cenzury) przez Sejm.

13 kwietnia 1990 roku TASS    ogłasza    komunikat o prawdziwych okolicznościach zbrodni katyńskiej - ZSRR oficjalnie przyznaje się do jej popełnienia.

19 - 25 kwietnia 1990 roku II Zjazd NSZZ "Solidarność". Przewodniczącym zostaje ponownie Lech Wałęsa.

27 kwietnia 1990 roku zniesienie święta 22 lipca, przywrócenie 3 maja jako święta państwowego.

5 maja 1990 roku Kongres Zjednoczeniowy ruchu ludowego. Powołanie PSL. Prezesem zostaje Roman Bartoszcze.

14 maja 1990 roku rozpoczyna działalność Porozumienie Centrum.

21 maja 1990 roku Krystyna Janda otrzymuje nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu filmowym w Cannes, za kreację w Przesłuchaniu Ryszarda Bugajskiego (film nakręcono  w 1981 r., ale został wstrzymany przez cenzurę).

27 maja 1990 roku  wybory samorządowe w Polsce, wybrano blisko 52 tys. radnych.

1 - 3 czerwca 1990 roku II Kongres OPZZ, kolejny raz jego przewodniczącym zostaje wybrany Alfred Miodowicz.

 13 - 16 czerwca 1990 roku rolnicze protesty i blokady dróg przeradzają się w starcia z policją.

27 - 29 czerwca 1990 roku grupa protestujących rolników okupuje  Ministerstwo  Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Zostają usunięci siłą przez   policję.

30 lipca 1990 roku Kongres Liberalno-Demokratyczny przekształca się w partię. Jego przewodniczącym zostaje Janusz Lewandowski.

13 lipca 1990 roku uchwalenie przez Sejm ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

 16 lipca 1990 roku rozpoczyna działalność Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna.

2 sierpnia 1990 roku rząd    podejmuje    decyzję o wprowadzeniu od 1 września religii do szkół.

 4 września 1990 roku decyzja rządu o likwidacji elektrowni jądrowej "Żarnowiec" (w budowie).

14 - 15 września 1990 roku z oficjalną wizytą w Polsce przebywa prezydent USA, Ronald Reagan.

19 września 1990 roku prezydent Wojciech Jaruzelski kieruje do Sejmu projekt ustawy konstytucyjnej, skracający kadencję  prezydenta.

21 września 1990 roku podjęcie przez  Sejm uchwały o skróceniu kadencji prezydenta, Sejmu i Senatu.

27 września 1990 roku nowelizacja konstytucji. Sejm przyjmuje ustawę o wyborze prezydenta w wyborach powszechnych i bezpośrednich.

29 września 1990 roku przyjęcie przez Senat projektu ustawy O ochronie życia dziecka poczętego.

1 - 20 października 1990 roku XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina. Pierwszej nagrody nie przyznano, drugą otrzymuje Kevin Kenner (USA), a trzecią - Yukio Yokayma (Japonia).

2 października 1990 roku ustalenie daty wyborów prezydenckich na 25 listopada.

3 października 1990 roku KK NSZZ "Solidarność" udziela poparcia Lechowi Wałęsie jako kandydatowi na stanowisko prezydenta.

4 października 1990 roku T. Mazowiecki zgłasza zamiar kandydowania na stanowisko prezydenta.

4 listopada 1990 roku Aleksander Hall zostaje przewodniczącym Forum Prawicy Demokratycznej.

8 listopada 1990 roku po rezygnacji Bronisława Geremka przewodniczącym Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego zostaje Mieczysław Gil.

15 listopada 1990 roku podpisanie traktatu granicznego pomiędzy RP a RFN, uznającego polską granicę zachodnią za nienaruszalną.

25 listopada 1990 roku I tura wyborów powszechnych prezydenta RP. Żaden z kandydatów nie uzyskuje 50 proc. głosów. Do drugiej tury przechodzą L. Wałęsa i S. Tymiński.

26 listopada 1990 roku rząd Tadeusza Mazowieckiego podaje się do dymisji. Premier uznał swój słaby wynik w wyborach prezydenckich za rodzaj społecznego wotum nieufności.

2 grudnia 1990 roku powołanie Unii Demokratycznej.

9 grudnia 1990 roku II tura wyborów prezydenckich, w których zdecydowaną przewagę uzyskuje Lech Wałęsa.

 12 grudnia 1990 roku Lech Wałęsa rezygnuje z funkcji przewodniczącego "Solidarności".

14 grudnia 1990 roku odwołanie przez Sejm rządu Tadeusza Mazowieckiego.

22 grudnia 1990 roku uroczyste zaprzysiężenie Lecha Wałęsy na stanowisku prezydenta RP. Przekazanie przez emigracyjnego prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego insygniów władzy prezydenckiej Lechowi Wałęsie. Na uroczystość nie został zaproszony Wojciech Jaruzelski.

Zmarli: Mieczysław Fogg, Tadeusz Kantor, Adolf Rudnicki, Klemens Szaniawski.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama