Reklama

1992 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Powstaje "Samoobrona", Lech Kaczyński zostaje prezesem NIK, Hanna Suchocka zostaje premierem rządu, rząd przyjmuje Program Powszechnej Prywatyzacji. Oto najważniejsze wydarzenia 1992 roku.

10 stycznia 1992 roku zarejestrowanie Związku Zawodowego Rolników "Samoobrona".

31 stycznia 1992 roku Tadeusz Zieliński zostaje powołany na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

1 lutego 1992 roku sejm przyjmuje uchwałę uznającą wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku  za nielegalne.

14 lutego 1992 roku sejm wybiera Lecha Kaczyńskiego na stanowisko prezesa NIK.

5 marca 1992 roku na stanowisko Prezesa NBP zostaje wybrana popierana przez Lecha Wałęsę Hanna Gronkiewicz-Waltz.

9 kwietnia 1992 roku okupacja gmachu Ministerstwa Rolnictwa przez grupę członków Samoobrony.

Reklama

23 kwietnia 1992 roku uchwalenie ustawy o trybie przyjęcia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przewidująca uchwalenie jej przez Zgromadzenie Narodowe, a następnie poddanie Konstytucji pod referendum.

24 kwietnia 1992 roku 70-tysięczna   manifestacja "Solidarności" pod Urzędem Rady Ministrów i Belwederem.

18 maja 1992 roku podpisanie traktatu o przyjaźni i dobrym sąsiedztwie pomiędzy Polską i  Ukrainą.

20 - 23 maja 1992 roku oficjalna wizyta Lecha Wałęsy w Moskwie. Podpisanie polsko-rosyjskiego  traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni.

28 maja 1992 roku uchwała Sejmu zobowiązuje ministra spraw wewnętrznych do ujawnienia nazwisk wyższych urzędników państwowych, będących przed 1990 rokiem współpracownikami SB i UB.

4 czerwca 1992 roku Antoni Macierewicz dostarcza marszałkom Sejmu i Senatu oraz przewodniczącym klubów parlamentarnych listy nazwisk osób będących według MSW tajnymi agentami.

5 czerwca  1992 roku odwołanie rządu Jana Olszewskiego.

Prezydent desygnuje Waldemara Pawlaka na premiera nowego rządu.

5 lipca 1992 roku wizyta w Polsce prezydenta USA, G. Busha, który bierze udział w uroczystościach sprowadzenia prochów Ignacego Jana Paderewskiego.

10 lipca 1992 roku Waldemar Pawlak rezygnuje z misji tworzenia rządu.

Powołanie rządu Hanny Suchockiej.

Uchwalenie przez Sejm  małej konstytucji.

1 sierpnia 1992 roku po uwzględnieniu poprawek Senatu, Sejm przyjmuje ostatecznie Małą Konstytucję.

 19 sierpnia 1992 roku przyjęcie przez rząd Programu Powszechnej Prywatyzacji.

7 września 1992 roku w Warszawie przebywa z wizytą prezydent Czech, Vaclav Havel.

28 września 1992 roku premierzy Polski i Litwy odbywają rozmowy w Warszawie.

2 - 3 października 1992 roku w Polsce przebywa z oficjalną wizytą premier Federacji Rosyjskiej, Jegor Gajdar.

17 listopada 1992 roku prezydent Lech Wałęsa podpisuje  Małą Konstytucję.

28 listopada 1992 roku przyjęcie ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

21 grudnia 1992 roku w Krakowie państwa Grupy Wyszehradzkiej powołują Środkowo-Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (CEFTA).

29 grudnia 1992 roku przyjęcie ustawy o radiofonii i telewizji.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje