Reklama

1993 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Lech Wałęsa rozwiązuje parlament, kolejne wybory wygrywa SLD, Polska podpisuje konkordat, senat przyjmuje ustawę o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych. Oto najważniejsze wydarzenia 1993 roku.

7 stycznia 1993 roku uchwalenie przez Sejm ustawy O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

13 stycznia 1993 roku podpisanie przez prezydenta ustawy o radiu i telewizji, zobowiązującej m.in. do respektowania wartości chrześcijańskich w mediach.

 29 stycznia 1993 roku prawicowa demonstracja antyprezydencka w Warszawie; pod Belwederem zostaje spalona   kukła   z napisem "Bolek" (domniemany pseudonim Wałęsy jako współpracownika UB).

 22 lutego 1993 roku podpisanie przez przedstawicieli rządu, związków zawodowych i Konfederacji Pracodawców "Paktu o przedsiębiorstwie".

Reklama

18 marca 1993 roku odrzucenie przez Sejm rządowego Programu Powszechnej Prywatyzacji.

20 kwietnia 1993 roku w  Polsce z oficjalną wizytą przebywa wiceprezydent USA, A. Gore.

7 maja 1993 roku senat przyjmuje ustawę o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych.

28 maja 1993 roku sejm przyjmuje nową ordynację wyborczą. Przewidywała ona, że do Sejmu będą mogli dostać się jedynie przedstawiciele ugrupowań, które zdobyły min. 5  proc. głosów w całym kraju.

Sejm uchwala wotum nieufności wobec rządu H. Suchockiej.

30 maja 1993 roku rozwiązanie parlamentu przez Lecha Wałęsę.

1 czerwca 1993 roku przyjęcie przez rząd tekstu konkordatu  między  Polską a Stolicą Apostolską.

28 lipca 1993 roku podpisanie konkordatu.

24 - 26 sierpnia 1993 roku w Polsce z oficjalną wizytą przebywa Borys Jelcyn, prezydent Rosji.

17 września 1993 roku ostatni żołnierze radzieccy opuszczają Polskę.

19 września 1993 roku w wyborach parlamentarnych zwycięża SLD.

14 października 1993 roku pierwsze posiedzenie nowego   Sejmu.  Marszałkiem zostaje wybrany Józef Oleksy.

15 października 1993 roku pierwsze posiedzenie Senatu. Marszałkiem zostaje wybrany Adam Struzik.

18 października 1993 roku na premiera zostaje desygnowany Waldemar Pawlak.

26 października 1993 roku zaprzysiężenie rządu Waldemara Pawlaka.

3 grudnia 1993 roku znowelizowanie ustawy o systemie oświaty.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama