Reklama

1995 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Denominacja złotego, prezydentem zostaje wybrany Aleksander Kwaśniewski, minister Andrzej Milczanowski oskarża w Sejmie premiera Józefa Oleksego o szpiegostwo.

1 stycznia 1995 roku denominacja złotego - jeden nowy złoty jest równoważny 10 tys. starych złotych.

 12 stycznia 1995 roku dymisję składa minister spraw zagranicznych Andrzej Olechowski.

7 lutego 1995 roku koalicja rządowa postanawia wysunąć kandydaturę Józefa Oleksego na stanowisko premiera.

17 - 18 lutego 1995 roku w Polsce przebywa z oficjalną wizytą Wiktor Czernomyrdin, premier rządu rosyjskiego.

1 marca 1995 roku uchwalenie przez Sejm wotum nieufności wobec rządu Waldemara Pawlaka.

 3 marca 1995 roku Józef Oleksy, desygnowany na premiera, wygłasza exposé w Sejmie.

Reklama

4 marca 1995 roku powołanie przez Sejm rządu Józefa Oleksego.

 6 marca 1995 roku wręczenie przez prezydenta nominacji nowemu rządowi.

1 - 2 kwietnia 1995 roku II Krajowy Kongres Unii Wolności. Stanowisko przewodniczącego Unii Wolności obejmuje Leszek Balcerowicz.

 8 maja 1995 roku uroczyste posiedzenie Zgromadzenia  Narodowego z okazji 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Premier Oleksy bierze udział w moskiewskich obchodach rocznicy zakończenia II wojny światowej.

19 maja 1995 roku w Gdańsku odbywa się posiedzenie Rady Ministerialnej państw bałtyckich.

 22 maja 1995 roku Jan Paweł II przebywa z kilkugodzinną wizytą w Polsce. W Skoczowie i w Bielsku-Białej spotyka się z Lechem Wałęsą i Józefem Oleksym.

26 maja 1995 roku gwałtowne demonstracje górników w Warszawie.

27 maja 1995 roku nadzwyczajne posiedzenie rządu w związku z zamieszkami ulicznymi w Warszawie.

31 maja 1995 roku manifestacje uliczne pracowników przemysłu zbrojeniowego.

22 czerwca 1995 roku Janusz Wojciechowski zostaje prezesem Najwyższej Izby Kontroli.

 6 lipca 1995 roku w Polsce przebywa z oficjalną wizytą kanclerz Niemiec, Helmut Kohl.

 13 lipca 1995 roku sejm wprowadza 5-letnie moratorium na wykonywanie kary śmierci.

18 sierpnia 1995 roku kandydatem tzw. Konwentu św. Katarzyny (porozumienie ugrupowań prawicowych) na prezydenta zostaje Hanna Gronkiewicz-Waltz.

 25 sierpnia 1995 roku Lech Wałęsa udziela dymisji Mieczysławowi Wachowskiemu.

31 sierpnia 1995 roku uroczystości   15-lecia  NSZZ "Solidarność". Lech Wałęsa zgłasza oficjalnie chęć ponownego kandydowania na stanowisko prezydenta.

2 października 1995 roku Państwowa Komisja Wyborcza rejestruje ostatecznie 17 kandydatów na stanowisko prezydenta.

5 listopada 1995 roku pierwsza tura wyborów prezydenckich. Wystartowało ostatecznie 13 kandydatów: H. Gronkiewicz-Waltz, J. Korwin-Mikke, J. Kuroń, A. Kwaśniewski, A. Lepper, J. Olszewski, W. Pawlak, L. Wałęsa, T. Zieliński, a także znany twórca kabaretowy Jan Pietrzak i trzech praktycznie nie znanych kandydatów. Do drugiej przechodzą Lech Wałęsa i kandydat SLD, Aleksander Kwaśniewski.

6 listopada 1995 roku w pierwszej turze wyborów prezydenckich wzięło udział prawie 65 proc. uprawnionych, a zgodnie z oczekiwaniami najwięcej głosów zdobyli: A. Kwaśniewski (35,1 proc.)  i   L.  Wałęsa   (33,1 proc.)

 9 - 12 listopada 1995 roku z oficjalną wizytą w Polsce przebywa sekretarz generalny ONZ, Butros  Ghali.

12 listopada 1995 roku pierwsza telewizyjna debata prezydencka L. Wałęsy i A. Kwaśniewskiego.

 15 listopada 1995 roku druga  debata   telewizyjna kandydatów na prezydenta.

19 listopada 1995 roku druga tura wyborów prezydenckich. Wygrywa Aleksander Kwaśniewski.

22 listopada 1995 roku rozpoczęcie sprzedaży świadectw udziałowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

W listopadzie 1995 roku podpisanie umowy z koreańskim koncernem Daewoo, która przewiduje produkcję w Polsce 220 tys. samochodów rocznie.

9 grudnia 1995 roku Sąd Najwyższy potwierdza ważność wyborów prezydenckich.

19 grudnia 1995 roku oskarżenie Józefa Oleksego o współpracę z radzieckim wywiadem.

21 grudnia 1995 roku minister spraw wewnętrznych Andrzej Milczanowski oskarża w Sejmie premiera J. Oleksego o szpiegostwo. Józef Oleksy w przemówieniu sejmowym zaprzecza oskarżeniom.

23 grudnia 1995 roku Aleksander Kwaśniewski składa przysięgę i wygłasza orędzie w Zgromadzeniu Narodowym.

 Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje