1998 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Rozpoczynają się formalne negocjacje w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zaczyna działać Instytut Pamięci Narodowej, Bogusław Nizieński rzecznikiem interesu publicznego, powstaje 16 województw. Oto najważniejsze wydarzenia 1998 roku.

Rozpoczynają się formalne negocjacje w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zaczyna działać Instytut Pamięci Narodowej, Bogusław Nizieński rzecznikiem interesu publicznego, powstaje 16 województw. Oto najważniejsze wydarzenia 1998 roku.

1 stycznia 1998 roku Polska przejmuje na rok przewodnictwo OBWE.

8 stycznia 1998 roku przyjęcie w Sejmie ustawy zezwalającej prezydentowi A. Kwaśniewskiemu na ratyfikację konkordatu ze Stolicą Apostolską.

4 lutego 1998 roku rząd przedstawia zamiar utworzenia w ramach reformy administracyjno-terytorialnej 12 dużych województw, co otwiera publiczną debatę na ten temat.

21 lutego 1998 roku spotkanie przywódców państw tzw. Trójkąta Weimarskiego (Polska, RFN, Francja) w Poznaniu przynosi deklarację poparcia dla polskich starań w przyjęciu do Unii Europejskiej.

Reklama

23 lutego 1998 roku podpisanie dokumentów ratyfikujących konkordat między Rzecząpospolitą Polską a Watykanem.

25 marca 1998 roku pierwszy obywatel polski wygrywa z państwem polskim sprawę przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

30 marca 1998 roku rozpoczęcie w Brukseli formalnych negocjacji w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

16 kwietnia 1998 roku protest bezdomnych na Dworcu Centralnym w Warszawie.

21 kwietnia 1998 roku podpisanie przez prezydenta ustawy przesuwającej wybory   samorządowe  na  jesień i umożliwiającej jednoczesne ich przeprowadzenie dla nowych szczebli władzy samorządowej  -  wojewódzkiego i powiatowego.

1 maja 1998 roku Senat USA akceptuje przyjęcie  do  NATO   Polski,  Czech i Węgier.

25 maja 1998 roku z powodu naszych zaniechań proceduralnych Unia Europejska zmniejsza pomoc dla Polski o 34 mln euro.

29 maja 1998 roku protest rolników w Muszynie polegający na wysypaniu kilkuset ton importowanej pszenicy.

18 czerwca 1998 roku Sejm nowelizuje ustawę, co umożliwi wkrótce wszczęcie procesów lustracyjnych.

 16 lipca 1998 roku decyzją trzech największych klubów sejmowych ustalono ostatecznie liczbę nowych województw (16).

18 lipca 1998 roku uchwalenie ustawy o nowym podziale administracyjnym kraju.

5 sierpnia 1998 roku apel rządu izraelskiego o usunięcie krzyży stawianych w pobliżu byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

23 września 1998 roku uchwalenie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

11 października 1998 roku wybory do samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (gminnego, powiatowego i wojewódzkiego).

16 października 1998 roku w  dniu odejścia z funkcji I prezes Sądu Najwyższego powołuje na stanowisko rzecznika interesu publicznego Bogusława Nizieńskiego.

21 października 1998 roku Trybunał Konstytucyjny uznaje zgodność  ustawy  lustracyjnej z Konstytucją.

11 listopada 1998 roku wchodzą w życie przepisy umożliwiające tzw. małżeństwa konkordatowe (śluby kościelne z cywilnoprawnymi skutkami).

4 grudnia 1998 roku weto prezydenta wobec ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

18 grudnia 1998 roku Sejm uchwala znowelizowaną ustawę o służbie cywilnej.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: IPN
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy