Reklama

1952 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Uchwalenie Konstytucji, wprowadzenie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych, podjęto próbę uprawy bawełny, wprowadzono kartki na mydło i proszek do prania. Oto kalendarium wydarzeń 1952 roku.

Uchwalenie Konstytucji, wprowadzenie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych, podjęto próbę uprawy bawełny, wprowadzono kartki na mydło i proszek do prania. Oto kalendarium wydarzeń 1952 roku.

5 stycznia 1952 roku odebranie Polsce klauzuli najwyższego uprzywilejowania przez USA.

12 stycznia 1952 roku nota protestacyjna rządu RP skierowania do  rządu  USA w sprawie przeznaczenia funduszu 100 milionów dolarów na dywersję i sabotaż (m.in. w Polsce).

19 stycznia 1952 roku umiera Jerzy Borejsza, publicysta, działacz polityczny, założyciel koncernu prasowo-wydawniczego "Czytelnik".

23 stycznia 1952 roku inauguracja ogólnonarodowej dyskusji nad projektem Konstytucji PRL.

26 stycznia 1952 roku uchwała rządu RP w sprawie finansowania budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Reklama

14 lutego 1952 roku początek VI Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Oslo z udziałem reprezentacji Polski. Jej chorążym jest skoczek narciarski, Stanisław Marusarz.

15 lutego 1952 roku wprowadzenie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

16 lutego 1952 roku uchwała o pomocy dla osiedlających się na Ziemiach Odzyskanych.

27 lutego 1952 roku publikacja projektu nowej konstytucji.

28 lutego 1952 roku utworzenie Muzeum Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego w Warszawie.

Górnik Szczepan Błaut wykonał Plan 6-letniw ciągu26 miesięcy.

1 marca 1952 roku ograniczenie pracy zarobkowej studentów szkół wyższych.

Uchwała   Prezydium   rządu o organizacji 1000 świetlic gminnych.

3 marca 1952 roku załoga Pafawagu wzywa do uczczenia czynem produkcyjnym 60. rocznicy urodzin Bolesława Bieruta.

25 lutego 1952 roku nota rządu RP do rządu Kanady w sprawie zwrotu polskich zabytków i dzieł sztuki (m.in. arrasów wawelskich).

Uruchomienie produkcji penicyliny krystalicznej w Tarchominie.

28 lutego  1952 roku odrzucenie przez władze RP zaproszenia rządu USA do udziału w pracach komisji Izby Reprezentantów  Kongresu USA ds. Katynia.

29 lutego 1952 roku oświadczenie rządu RP w związku z działalnością Specjalnej Komisji Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych dla spraw Katynia Naród Polski pa trzy z obrzydzeniem na próby amerykańskich kół rządzących posługiwania się zatrutą bronią odziedziczoną po Goebbelsie, próby zmierzające do zatarcia śladów zbrodni hitlerowskich.

29 marca 1952 roku podjęcie próby uprawy w Polsce bawełny.

1 kwietnia 1952 roku w restauracjach dania mięsne na kartki.

5 kwietnia 1952 roku podpisanie w Warszawie umowy między RP a ZSRR w sprawie budowy Pałacu Kultury i Nauki.

10 kwietnia 1952 roku więźniowie rozpoczynają pracę w zakładach przemysłu węglowego.

 12 kwietnia 1952 roku nadanie Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie imienia Bolesława Bieruta.

16 kwietnia 1952 roku podpisane w Warszawie porozumienie między RP a Bułgarią i  Rumunią  o  udziale  Polski w budowie mostu ma Dunaju.

19 kwietnia 1952 roku powołanie zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

21 kwietnia 1952 roku aprobata Prezydium Rządu dla szkicowego projektu Pałacu Kultury i Nauki.

24 kwietnia 1952 roku dekret o obowiązkowych dostawach mleka.

2 maja 1952 roku wprowadzenie kartek na mydło i proszek do prania.

3 maja 1952 roku w Monachium zaczyna nadawać audycje rozgłośnia polska Radia Wolna Europa.

5 maja 1952 roku wprowadzenie obowiązku rejestracji aparatów do powielania zdjęć, jak i zakładów wytwarzających pieczątki.

10 maja 1952 roku wprowadzenie sprzedaży na bony cukru i cukierków.

13 maja 1952 roku zakończenie Międzynarodowego Wyścigu Pokoju, rozegranego po raz pierwszy na trasie Warszawa-Berlin-Praga. Zwyciężył Brytyjczyk Stel.

14 maja 1952 roku uchwała  Prezydium   Rządu w sprawie budowy zbiornika wodnego w Goczałkowicach.

23 maja 1952 roku urzędnicy decydują o wszystkim: powołanie Centralnej Komisji Rozdziału Pasz.

21 czerwca 1952 roku we współzawodnictwie sportowym z okazji Święta Kultury Fizycznej Szkolnictwa Zawodowego w całym kraju uczestniczy 350 tysięcy młodzieży.

1 lipca 1952 roku przejście z systemu studiów dwustopniowych     (licencjat i magisterium) do systemu studiów jednolitych w szkołach wyższych podległych Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego.

9 lipca 1952 roku uruchomienie produkcji nawozów sztucznych w Zakładach Przemysłu Azotowego w Kędzierzynie.

 

17 lipca 1952 roku uchwała w sprawie zwiększenia stanu zatrudnienia kobiet. Propaganda lansuje pełne równouprawnienie,  m.in.  kobiety traktorzystki i robotnice budowlane.

21 lipca 1952 roku umowa  między  rządem  RP a rządami ZSRR, Ukraińskiej, Białoruskiej i  Litewskiej SRR o wzajemnych rozliczeniach wynikłych w związku z przesiedlaniem ludności.

22 lipca 1952 roku Sejm uchwala jednomyślnie Konstytucję Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zmiana oficjalnej nazwy państwa.

Formalne wprowadzenie monopolu handlu zagranicznego.

29 lipca 1952 roku skierowanie więźniów do pracy w kamieniołomach.

1 sierpnia 1952 roku uchwalenie Ordynacji wyborczej do Sejmu PRL.

3 sierpnia 1952 roku zakończenie  XV   Olimpiady w Helsinkach.  Polska zajmuje 26. miejsce zdobywając cztery medale: złoty i srebrny w boksie,  srebrny  w  gimnastyce i brązowy w wioślarstwie.

5 sierpnia 1952 roku zarządzenie wyborów do Sejmu PRL na 26 października 1952 roku.

22 sierpnia 1952 roku zatrzymanie morderców dziennikarza radiowego, Stefana Martyki.

28 sierpnia 1952 roku dekret o obowiązkowych dostawach ziemniaków.

29 sierpnia 1952 roku skazanie ppor. Edwarda Pytko na karę śmierci za próbę ucieczki samolotem na Zachód.

3 września 1952 roku w Warszawie ukazuje się pierwszy numer tygodnika "Przegląd Kulturalny".

4 września 1952 roku umiera Jerzy Węgrzyn, aktor.

18 września 1952 roku ustalenie między stroną polską i radziecką zasad rybołówstwa w Zalewie Wiślanym.

21 września 1952 roku Kongres Ziem Odzyskanych we Wrocławiu - podkreślenie polskości Ziem Odzyskanych.

24 września 1952 roku rozkaz Ministra Obrony Narodowej kieruje wojsko do pracy w Państwowych Gospodarstwach Rolnych w kampanii ziemniaczanej i buraczanej.

1 października 1952 roku pierwsze w Polsce próby wysiewania   nawozów  sztucznych z samolotu.

11 października 1952 roku nota Poselstwa PRL  w Brukseli w  sprawie  zwrotu  złota zagrabionego Polsce w czasie II wojny światowej.

17 października 1952 roku przedłożenie przez Polskę projektu rezolucji ONZ w sprawie zaprzestania wojny w Korei.

26 października 1952 roku wybory do Sejmu PRL. Nowa ordynacja przewidywała, że liczba kandydatów nie może przewyższać liczby posłów wybieranych w danym okręgu. Według oficjalnych danych frekwencja wyniosła 95,3 proc. uprawnionych, na kandydatów Frontu Narodowego oddano 99,8 proc. ważnych  głosów. W konsekwencji 273 mandaty przypadły PZPR, 90 ZSL, 25 SD, reszta bezpartyjnym. Listę Frontu w Warszawie otwierały nazwiska Bieruta, Bermana, Rokossowskiego. Nowy Sejm działający do końca 1955 roku, obradował łącznie przez 17 dni.

 20 listopada 1952 roku pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu.

22 listopada 1952 roku ustawa Sejmu PRL o amnestii Celem upamiętnienia uchwalenia w dniu 22 lipca 1952 roku Konstytucji PRL.

Ustawa Sejmu PRL o przysiędze wojskowej - dodanie słów: ...w braterskim przymierzu z Armią Radziecką i innymi sojuszniczymi armiami.

 4 grudnia 1952 roku internowanie przez władze arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, ordynariusza archidiecezji krakowskiej.

5 grudnia 1952 roku wystąpienie Polski z UNESCO.

20 grudnia 1952 roku przejęcie przez Polską Akademię Nauk placówek i zakładów Polskiej Akademii Umiejętności.

22 grudnia 1952 roku ogłoszenie raportu Senackiej Komisji USA w sprawie Katynia, obciążającego ZSRR winą za wymordowanie polskich oficerów.

27 grudnia 1952 roku umiera Władysław Strzemiński, malarz i teoretyk malarstwa, założyciel grupy "Blok".

31 grudnia 1952 roku PZPR liczy 1 298 126 członków.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy