Reklama

1955 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Polska dostaje Pałac Kultury i Nauki w prezencie od ZSRR, wychodzi "Poemat dla dorosłych" Ważyka - ostra krytyka PRL, rusza produkcja Syrenek , w kraju rozpoczęto tępienie wilków. Oto wydarzenia 1955 roku.

Polska dostaje Pałac Kultury i Nauki w prezencie od ZSRR, wychodzi "Poemat dla dorosłych" Ważyka - ostra krytyka PRL, rusza produkcja Syrenek , w kraju rozpoczęto tępienie wilków. Oto wydarzenia 1955 roku.

21 stycznia 1955 roku III Plenum KC PZPR - poświęcone "błędom i wypaczeniom",    jak   eufemistycznie określano zbrodnie okresu stalinowskiego.

26 stycznia 1955 roku premiera filmu Andrzeja Wajdy "Pokolenia" - jeden z debiutów absolwentów "filmówki" łódzkiej.

29 stycznia 1955 roku akcja tępienia wilków na terenach PRL.

31 stycznia 1955 roku oświadczenie rządu PRL o zakończeniu stanu wojny między Polską a Niemcami.

13 lutego 1955 roku ogłoszono  10 najlepszych książek X-lecia PRL wg tygodnika "Nowa Kultura": 1. Pamiątka z celulozy Igora Newerlego, 2. Medaliony Zofii Nałkowskiej, 3. Obywatele Kazimierza Brandysa, 4. Popiół i diament  Jerzego Andrzejewskiego, 5. Niemcy Leona Kruczkowskiego, 6. Piątka z ulicy Barskiej Kazimierza Koźniewskiego, 7. Stare i nowe Lucjana   Rudnickiego, 8. Kwiaty polskie Juliana Tuwima, 9. Wrzesień Jerzego Putramenta, 10. Pokolenie Bohdana Czeszki.

Reklama

14 lutego 1955 roku  podpisanie w Moskwie umowy o dostawach z Polski do ZSRR produkowanych w Polsce śmigłowców i samolotów na licencji radzieckiej.

21 lutego 1955 roku  inauguracja w Warszawie Roku Mickiewiczowskiego.

 11 marca 1955 roku dekret o monopolu  państwa w dziedzinie usług pocztowych i kolportażu.

19 marca 1955 roku uzbrojenie Milicji Obywatelskiej w broń palną i pałki gumowe.

Decyzja o budowie w Kostrzynie fabryki celulozy i papieru.

1 kwietnia 1955 roku wprowadzenie  do eksploatacji na liniach zagranicznych LOT-u samolotów  typu Ił-14.

17 kwietnia 1954 roku ukazanie się polskiego przekładu powieści I. Erenburga Odwilż. Tytuł miał znaczenie symboliczne, sygnalizował początki destalinizacji.

21 kwietnia 1955 roku decyzja o obniżce cen na niektóre artykuły przemysłowe.

29 kwietnia 1955 roku rozbudowa zakładów w Kowarach (uran dla ZSRR).

2 maja 1955 roku początek Wyścigu Pokoju, który   w   tym   roku startuje z Pragi.

9 maja 1955 roku utworzenie Pałacu Młodzieży w Warszawie.

11 maja 1955 roku dekret o uwłaszczeniu i uregulowaniu spraw własności ziemi na Ziemiach Odzyskanych.

14 maja 1955 roku podpisanie w Warszawie Układu o Przyjaźni - powstaje Układ Warszawski (ZSRR, Polska, Węgry, Rumunia i Czechosłowacja; NRD początkowo nie było członkiem paktu).

Utworzenie Zjednoczonego Dowództwa Sił Zbrojnych Państw Stron Układu Warszawskiego.

19 maja 1955 roku umiera Tadeusz Sygietyński, twórca zespołu "Mazowsze".

 27 maja 1955 roku początek  mistrzostw   Europy w boksie. Polacy zdobędą trzy złote medale.

3 czerwca 1955 roku pozbawienie debitu wydawnictw Świadków Jehowy.

4 czerwca 1955 roku decyzja o eksploatacji węgla kamiennego w obrębie filaru ochronnego miasta Bytomia.

11 czerwca 1955 roku utworzenie Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni.

Decyzja o budowie nowych kopalń węgla kamiennego "Jastrzębie" i "Moszczenica".

18 czerwca 1955 roku umiera Aleksander Zelwerowicz, aktor, pedagog.

6 lipca 1955 roku zakończenie procesu Włodzimierza Lechowicza. Lechowicz przed II wojną na zlecenie  komunistów  znalazł  się w polskim wywiadzie wojskowym. Po wojnie pełnił funkcję ministra aprowizacji. W październiku 1948 roku został aresztowany i przez siedem lat czekał na proces, gdyż starano się uczynić zeń świadka oskarżenia w przygotowanym procesie Gomułki. Został skazany na 15 lat więzienia. W 1956 roku został zrehabilitowany.

15 lipca 1955 roku IV Plenum KC PZPR - kontynuacja podjętej na III Plenum krytyki metod stosowanych przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

21 lipca 1955 roku przekazanie przez ZSRR Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

27 lipca 1955 roku decyzja o uruchomieniu produkcji samochodu małolitrażowego Syrena.

31 lipca 1955 roku otwarcie V Światowego Festiwalu Młodzieży i  Studentów w Warszawie. 30 tysięcy gości z zagranicy, 150 tysięcy uczestników krajowych. Festiwalowi towarzyszyła Wystawa Młodej Plastyki w Arsenale, prezentująca prace niekoniecznie utrzymane w konwencji socrealizmu     (kolejny     przejaw "odwilży w kulturze"). Festiwal będzie trwał do 14 sierpnia.

7 sierpnia 1955 roku premiera filmu A. Munka Błękitny krzyż.

19 sierpnia 1955 roku początek prac projektowych związanych z budową kopalń siarki w Tarnobrzegu.

21 sierpnia 1955 roku "Nowa Kultura" publikuje Poemat dla dorosłych Adama Ważyka - zawierający ostrą krytykę PRL. Poemat wywoła ogromną dyskusję na temat niedomogów rzeczywistości i sposobów ukazywania jej w sztuce. Głównymi oponentami Ważyka byli: B. Czeszko Demaskatorska histeria i J. Strzelecki Poemat ma wymowę antysocjalistyczną. Za opublikowanie Poematu redaktor naczelny "Nowej Kultury", Paweł Hofman został  odwołany  ze stanowiska.

4 września 1955 roku tygodnik studencki "Po prostu" wprowadza podtytuł "Tygodnik studentów i młodej inteligencji". Redaktorem naczelnym - Eligiusz Lasota.

8 września 1955 roku powrót do Polski Hugona Hanke, przedwojennego działacza chadeckiego, a od lipca 1955 roku premiera rządu londyńskiego (równocześnie agenta służb specjalnych PRL). Kolejnym premierem zostanie (na 10 lat) Antoni Pająk.

11 września 1955 roku Jerzy Chromik po raz drugi ustanawia   rekord    świata w biegu na 3000 m z przeszkodami.

13 września 1955 roku umiera Edmund Wierciński, aktor i reżyser teatralny.

23 września 1955 roku podpisanie w Pradze protokołu między rządem PRL a rządem Republiki    Czechosłowackiej o wytyczeniu polsko-czechosłowackiej granicy państwowej.

18 października 1955 roku powołanie Towarzystwa Łączności z Wychodźstwem "Polonia".

29 października 1955 roku wznowienie wydawania Rocznika Statystycznego.

30 października 1955 roku protest   polskich   uczonych w sprawie przetrzymywania w Kanadzie polskich skarbów kultury, m.in. arrasów wawelskich.

Zapowiedź poprawy stosunków między państwem a Kościołem - konsekracja drugiej co do wielkości katedry w Polsce wybudowanej w Stalinogrodzie (Katowice).

11 listopada 1955 roku polski rząd na emigracji z właściwym sobie poczuciem realizmu proponuje stworzenie pasa państw neutralnych obejmującego: Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę, Czechosłowację, Węgry i Rumunię.

14 listopada 1955 roku podpisanie w Warszawie porozumienia między PRL a Jugosławią o współpracy naukowo-technicznej. Pierwszy od 1948 roku kontakt z rządem J. Broz-Tity.

17 listopada 1955 roku otwarcie po odbudowie i poświęcenie największego kościoła w Polsce, kościoła Mariackiego w Gdańsku.

20 listopada 1955 roku umiera Tomasz Arciszewski, działacz PPS, były premier rządu na wychodźstwie.

2 grudnia 1955 roku decyzja o budowie Centrum Badań Atomowych w Świerku.

12 grudnia 1955 roku ogłoszono, że do tego dnia   - 12 dni przed terminem - przemysł jako całość wykonał plan 6-letni. Jednak wcześniej kilkakrotnie redukowano założenia tego planu.

17 grudnia 1955 roku uchwała  Prezydium   Rządu w sprawie organizacji totalizatora sportowego.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy