Reklama

1958 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Zapada decyzja o budowie 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego, premiera filmu "Popiół i diament", emigracja Marka Hłaski. Wydarzenia 1958 roku w Polsce.

4 stycznia 1958 roku premiera Eroiki Andrzeja Munka wg scenariusza Jerzego S. Stawińskiego.

9 - 10 stycznia 1958 roku ponad dziesięciogodzinna rozmowa Gomułki i Cyrankiewicza z prymasem Wyszyńskim, m.in. w kwestiach związanych z obsadzaniem stanowisk kościelnych i nauczaniem religii w szkołach.

15 - 17 stycznia 1958 roku wizyta I sekretarza KC KPZR Nikity Chruszczowa w  Polsce.

25 stycznia 1958 roku ustawa o radach narodowych jako organach władzy państwowej ludu pracującego wyrażających ich wolę.

2 lutego 1958 roku wybory do rad narodowych.

Reklama

25 lutego 1958 roku uchwała Sejmu w sprawie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w latach 1960 - 66. Zawiera projekt przedsięwzięć konkurencyjnych w stosunku do uroczystości kościelnych.

 W lutym 1958 roku wychodzi pierwszy numer "Więzi". Redaktor naczelny - Tadeusz Mazowiecki.

26 marca 1958 roku prawykonanie  Muzyki Żałobnej W.  Lutosławskiego.

14 - 19 kwietnia 1958 roku IV Kongres Związków Zawodowych. Propozycja Gomułki dotycząca utworzenia konferencji samorządu robotniczego jako organu zwierzchniego dla samorządów robotniczych.

 

28 kwietnia 1958 roku premiera Esmeraldy Jarosława Abramowa w STS-ie - pierwszego przedstawienia tego kabaretu w całości zdjętego przez cenzurę.

29 kwietnia 1958 roku powołanie Komisji Partyjno-Rządowej dla Oceny Ukazujących się w Polsce Czasopism (działała do października 1958).

W kwietniu 1958 roku faktyczna likwidacja rad robotniczych.

8 maja 1958 roku ogólnokrajowa narada partyjna dotycząca wzmocnienia ideologicznej ofensywy marksistowskiej m.in. w środowiskach naukowych i na wyższych uczelniach.

17 maja 1958 roku zmiany w redakcji "Nowej Kultury", redaktorem naczelnym Stefan Żółkiewski. Szefem "Polityki" zostaje M.F. Rakowski.

22 maja 1958 roku ustawa o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo.

14 czerwca 1958 roku uruchomienie pierwszego polskiego reaktora atomowego w Świerku pod Warszawą.

27 czerwca 1958 roku pierwsze wystawienie w Teatrze Dramatycznym w Warszawie sztuki Sławomira Mrożka Policjanci w reż. Jana Świderskiego.

17 lipca 1958 roku minister spraw wewnętrznych zatwierdza  wytyczne  dyrektora departamentu III MSW (do walki z działalnością antypaństwową) w dziedzinie zwalczania wrogiej działalności kleru i aktywu katolickiego.

21 lipca 1958 roku interwencja przedstawicieli MSW i prokuratury w Instytucie Prymasowskim na Jasnej Górze.    Dokonano    rewizji i konfiskaty wielu publikacji kościelnych. Działanie to stało się początkiem antykościelnej ofensywy władz.

W sierpniu 1958 roku proces Hanny Skarżyńskiej-Rewskiej oskarżonej o kolportowanie paryskiej "Kultury" (pierwszy po Październiku proces polityczny).

24 września 1958 roku przemówienie Gomułki zawierające hasło budowy 1000 szkół w związku ze zbliżającą się rocznicą tysiąclecia państwa polskiego.

27 września 1958 roku II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień".

3 października 1958 roku premiera filmu według powieści Jerzego Andrzejewskiego Popiół i diament w reżyserii Andrzeja Wajdy.

28 października 1958 roku przebywający na Zachodzie Marek Hłasko decyduje się na pozostanie na emigracji.

5 listopada 1958 roku ustawa  o  szkołach wyższych "aktywnie uczestniczących w budowaniu i umacnianiu socjalizmu w Polsce Ludowej".

13 grudnia 1958 roku wybór Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.

15 - 16 grudnia 1958 roku IX Zjazd ZLP ujawnia w trakcie dyskusji o cenzurze podziały wewnątrzśrodowiskowe związane z poparciem i krytycyzmem wyrażanym wobec władz.

20 grudnia 1958 roku ustawa o samorządzie robotniczym ustanawia instytucję Konferencji Samorządu Robotniczego, złożoną z rad robotniczych,  rad zakładowych i komitetu zakładowego PZPR.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje