Reklama

1959 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Do Polski przybywają Nikita Chruszczow i Richard Nixon, minister handlu wprowadza "bezmięsny poniedziałek", odbył się I Ogólnopolski Pierwszy Festiwal Kultury Studentów w Krakowie. Oto najważniejsze wydarzenia 1959 roku.

6 stycznia 1959 roku decyzja Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o budowie zakładów petrochemicznych w Płocku.

3 lutego 1959 roku powrót do kraju dóbr kultury narodowej wywiezionych w 1939 roku (na Wawel powraca m.in. Szczerbiec - koronacyjny miecz królów polskich).

10 - 19 marca 1959 roku III Zjazd PZPR. Potępienie tendencji rewizjonistycznych i burżuazyjno-liberalnych, podkreślenie konieczności "socjalistycznej    przebudowy   wsi" i rozwoju samorządności w zakładach pracy poprzez umacnianie Konferencji Samorządu Robotniczego.

Reklama

7 - 10 maja 1959 roku I Ogólnopolski Festiwal Kultury Studentów w Krakowie.

Premiera Króla Ubu według sztuki  A.  Jarry’ego    (reż. J. Gałkowski  i  B.  Choiński) w warszawskiej Stodole.

18 czerwca 1959 roku zmiana na stanowisku ministra szkolnictwa wyższego. Odchodzi Stefan Żółkiewski znany z liberalnych poglądów.

18 czerwca 1959 roku ustawa o odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciw własności społecznej (do kary śmierci włącznie) - obowiązywała do 1969 roku.

22 - 23 czerwca 1959 roku  II Plenum KC PZPR poświęcone problematyce rolnej.

7 lipca 1959 roku I Festiwal  Muzyki  Organowej w  Oliwie.

14 - 23 lipca 1959 roku wizyta Nikity  Chruszczowa w Polsce.

31 lipca 1959 roku zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego wprowadzające na skutek trudności z zaopatrzeniem "bezmięsny poniedziałek".

2 - 5 sierpnia 1959 roku wizyta wiceprezydenta USA, Richarda Nixona w Polsce.

20 sierpnia 1959 roku przyjęcie normatywów projektowania dla budownictwa mieszkaniowego.

1 października 1959 roku powołanie w komendach milicji inspektoratów do walki z nadużyciami w gospodarce mięsnej.

8 października 1959 roku teatr "13 Rzędów" w Opolu kierowany przez J. Grotowskiego i L. Flaszena wystawia pierwszą sztukę.

12 października 1959 roku wprowadzenie nadzoru państwa nad seminariami duchownymi.

17 października 1959 roku III Plenum KC PZPR m.in. zajmujące się podwyżką cen mięsa.

27 października 1959 roku zmiana na stanowisku ministra oświaty. Ustępuje Władysław Bieńkowski.

10 - 14 grudnia 1959 roku na XII Sesji RWPG w Sofii Polska podpisuje statut tej organizacji (ratyfikowany 12 lutego  1960).

18 grudnia 1959 roku umowa między rządami PRL, ZSRR I NRD w sprawie  budowy dalekosiężnego rurociągu ropy naftowej.
Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje