Reklama

1961 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Do Polski wracają arrasy zrabowane w czasie II wojny światowej, Gagarin leci w kosmos, sejm uchwala obowiązek meldunkowy dla wszystkich, nawet kuracjuszy i wczasowiczów. Oto niektóre wydarzenia 1961 roku.

19 stycznia 1961 roku druga część odzyskanych skarbów polskiej kultury powraca do Polski (m.in. arrasy).

20 - 21 stycznia 1961 roku VII Plenum KC PZPR podejmuje decyzje dotyczące reformy szkolnictwa - wprowadzenie ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

Odwołanie z Sekretariatu KC Jerzego Albrechta.

17 lutego 1961 roku uchwała Sejmu o pięcioletnim planie rozwoju gospodarki na lata 1961 - 65.

29 lutego 1961 roku  na scenie  Teatru  Starego w Krakowie Indyk S. Mrożka w reż. L. Zamkow.

12 kwietnia 1961 roku lot pierwszego człowieka, Jurija Gagarina w kosmos.

Reklama

16 kwietnia 1961 roku wybory do Sejmu PRL III kadencji po raz pierwszy połączone z wyborami o rad narodowych.

14 lipca 1961 roku sejm uchwala ustawę o "ewidencji i kontroli ruchu ludności" wprowadzającą obowiązek meldunkowy nawet dla przebywających tymczasowo w hotelach i miejscowościach uzdrowiskowych.

15 lipca 1961 roku ustawa o "rozwoju systemu oświaty    i    wychowania" m.in. gwarantująca świeckość szkoły.

19 sierpnia 1961 roku zarządzenie Ministra Oświaty dotyczące nauczania religii wyłącznie w zarejestrowanych punktach  katechetycznych.

25 - 27 sierpnia 1961 roku w Sopocie odbywa się I Międzynarodowy Festiwal Piosenki.

4 września aresztowanie Anny Rudzińskiej, wszczęcie postępowania w związku z podjętym przez nią na zlecenie paryskiej "Kultury" tłumaczeniem.

20 września 1961 roku w wypadku drogowym śmierć ponosi A. Munk, wybitny reżyser, współtwórca tzw. polskiej szkoły filmowej.

Uchwała Rady Ministrów dotycząca czynów społecznych.

29 - 30 października 1961 roku pierwszy Jazz Jamboree w Warszawie.

12 - 15 grudnia 1961 roku XV Sesja RWPG w Warszawie, dotycząca zasad międzynarodowego socjalistycznego podziału pracy.

17 - 19 grudnia 1961 roku Plenum KC PZPR poświęcone sprawom szkolnictwa wyższego i badań naukowych.

23 grudnia 1961 roku komunikat PAP o śmierci zatrzymanego kilka dni wcześniej prawdopodobnie pod zarzutem szpiegostwa (przekazania informacji korespondentowi zagranicznej prasy) Henryka Hollanda.

 30 grudnia 1961 roku pogrzeb H. Hollanda z uczestnictwem wielu działaczy partyjnej elity i przedstawicieli środowisk intelektualnych.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama