Reklama

1963 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

W Opolu odbywa się I Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, władze konfiskują cały nakład książki prymasa Wyszyńskiego, umiera Pola Gojawiczyńska. Wydarzenia 1963 roku.

28 lutego 1963 roku komunikat o prowadzonych przez polską ambasadę rozmowach z władzami USA i Wielkiej Brytanii na temat zagrożeń wynikających z udostępnienia RFN bomby atomowej.

 Ukazuje się książka Zbigniewa Załuskiego pt. Siedem polskich grzechów głównych.

3 - 7 marca 1963 roku delegacja rządu RFN w Polsce. Zawarcie umowy handlowej międzypaństwowej, jeden z pierwszych kroków do normalizacji stosunków.

22 marca 1963 roku zmarła Pola Gojawiczyńska, pisarka, autorka m.in. powieści Dziewczęta z Nowolipek.

16 czerwca 1963 roku powołanie nowego tygodnika społeczno-kulturalnego "Kultura"  w  miejsce  zlikwidowanej "Nowej Kultury" i "Przeglądu Kulturalnego".

Reklama

19 - 23 czerwca 1963 roku w Opolu odbywa się I Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej.

29 czerwca 1963 roku ustawa o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych.

4 - 6 lipca 1963 roku XIII Plenum KC PZPR poświęcone sprawom ideologicznym. Gomułka potępia "czarnowidztwo" w kulturze i "obiektywizm" w naukach humanistycznych.

Ustąpienie z funkcji w Biurze Politycznym i sekretariacie KC PZPR Romana Zambrowskiego kojarzonego z frakcją Puławian i popaździernikową liberalizacją. Oficjalnym powodem "zły stan zdrowia", faktycznym - formułowany pod jego adresem zarzut rewizjonizmu.

6 lipca 1963 roku zarządzenie ministra spraw wewnętrznych w sprawie prowadzenia ewidencji i dokumentowania działalności kleru katolickiego.

14 lipca 1963 roku w trakcie zaostrzającego się sporu radziecko-chińskiego KC PZPR w liście otwartym wyraża swoje poparcie dla KPZR.

4 sierpnia 1963 roku w "Kulturze" ukazuje się nowela Aleksandra Ścibora-Rylskiego pt. Człowiek z marmuru. Po prawie 20 latach zostanie zekranizowana przez Andrzeja Wajdę.

 9 września 1963 roku premiera Pasażerki w reżyserii Andrzeja    Munka,    jednego z najbardziej     przejmujących i artystycznych obrazów rzeczywistości  obozowej.

W październiku 1963 roku konfiskata całego nakładu (ok. 60 tys.) książki prymasa Wyszyńskiego nt. Wielkiej Nowenny Tysiąclecia.

2 - 4 października 1963 roku likwidacja szkoły organistów w Przemyślu; protesty społeczne uśmierza interwencja milicji.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama