Reklama

1964 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

List 34 i represje wobec jego sygnatariuszy, plan Gomułki w sprawie zamrożenia zbrojeń, zatrzymania w tzw. frakcji chińskiej w PZPR,

28 stycznia 1964 roku dyskusja na zebraniu ZG SDP dotycząca ograniczeń przydziału papieru hamujących wydawanie książek i czasopism.

29 lutego 1964 roku memorandum  rządu  polskiego formułujące tzw. Plan  Gomułki dotyczący zamrożenia zbrojeń atomowych w Europie Środkowej.

14 marca 1964 roku sygnowany przez 34 polskich pisarzy i uczonych protest przeciw ograniczaniu konstytucyjnych wolności i przeciw polityce kulturalnej w PRL (tzw. List 34) zostaje wystosowany na ręce premiera J. Cyrankiewicza.

23 - 24 marca 1964 roku sprawa Listu 34 w wiadomościach i komentarzach RWE.

Reklama

26 marca 1964 roku  niektórzy  z  sygnatariuszy  Listu 34 (m.in. Wańkowicz, Słonimski, Kisielewski, Cat-Mackiewicz) objęci zostają zapisem cenzorskim, tzn. zakazem wymieniania ich nazwisk w prasie i radiu.

W kwietniu 1964 roku zatrzymania w związku z nielegalną  broszurą  tzw. frakcji chińskiej w partii (niewielka grupka działaczy skupionych wokół K. Mijala).

 14 kwietnia 1964 roku wiec na Uniwersytecie Warszawskim udziela poparcia sygnatariuszom Listu 34.

23 kwietnia 1964 roku uchwalenie przez Sejm nowego kodeksu cywilnego.

28 kwietnia 1964 roku list sygnatariuszy Listu 34 do redakcji "Timesa" wyrażający żal z powodu komentarzy zagranicznych mediów wypaczających sens inicjatywy.

10 maja 1964 roku opublikowanie w "Życiu Warszawy" protestu pisarzy przeciwko obcej ingerencji w naszą politykę kulturalną. List zainicjowały środowiska partyjne literatów w związku z zagranicznymi komentarzami do Listu 34 (ok. 600 podpisów).

15 - 20 czerwca 1964 roku obrady w Warszawie IV Zjazdu PZPR.

7 sierpnia 1964 roku umiera Aleksander Zawadzki - przewodniczący Rady Państwa. Zastąpi go na tej funkcji Edward Ochab.

26 września 1964 roku prezesem ZBOWiD-u zostaje wybrany gen. Mieczysław Moczar.

5 października 1964 roku aresztowanie Melchiora Wańkowicza pod zarzutem przekazywania za granicę "fałszywych informacji" (w prywatnym liście do córki).

14 października 1964 roku w Związku Radzieckim zmiana na stanowisku I Sekretarza KPZR. Następcą Nikity Chruszczowa zostaje Leonid Breżniew.

 24 października 1964 roku Polska zdobywa 21 medali na XVIII Igrzyskach  Olimpijskich w Tokio, w tym 7 złotych: sztafeta kobiet w biegu lekkoatletycznym 4x100, J. Szmidt w trójskoku, W. Baszanowski w podnoszeniu ciężarów, bokserzy: J. Grudzień, J. Kulej, M. Kasprzyk i E. Franke we florecie. Ponadto zdobywamy 4 srebrne i 10 brązowych.

14/15 listopada 1964 roku rewizje w prywatnych mieszkaniach i konfiskata memoriału analizującego ustrojową rzeczywistość PRL, opracowanego przez Karola Modzelewskiego i Jacka Kuronia. Aresztowanie autorów.

12 grudnia 1964 roku nominacja Mieczysława Moczara na stanowisko ministra spraw wewnętrznych.
Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje