Reklama

1966 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Obchody Roku Millenium Chrztu Polski, zamieszki i starcia z milicją podczas rocznicowych uroczystości religijnych, "aresztowanie" kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, premiera filmu "Faraon" J. Kawalerowicza. Wydarzenia 1966 roku.

W styczniu 1966 roku specjalne posiedzenie Ogólnopolskiego Komitetu FJN. Gomułka proklamuje obchody tysiąclecia państwowości polskiej.

Kardynał S. Wyszyński nie dostaje paszportu, co uniemożliwia jego wyjazd do Rzymu.

 14 stycznia 1966 roku posiedzenie OK FJN. W. Gomułka proklamuje państwowe (świeckie) obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. W swym przemówieniu atakuje Episkopat i prymasa.

11 marca 1966 roku premiera filmu Faraon J. Kawalerowicza.

W marcu 1966 roku Rząd RFN ogłasza notę pokojową  do  115  państw świata z zapewnieniem o gotowości do dobrosąsiedzkich stosunków z krajami Europy Wschodniej (nota zostaje odrzucona przez PRL).

Reklama

 Rząd polski odmawia zgody na obecność papieża podczas obchodów milenijnych.

9 kwietnia 1966 roku inauguracja kościelnych obchodów Roku Millenium Chrztu Polski.

14 kwietnia 1966 roku w  Gnieźnie rozpoczynają się uroczystości religijne z okazji tysięcznej rocznicy chrztu Mieszka I.

16 kwietnia 1966 roku rozpoczęcie państwowych obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego w Gnieźnie z udziałem marszałka M. Spychalskiego.

16/17 kwietnia 1966 roku Metropolita krakowski, arcybiskup K. Wojtyła odprawia w poznańskiej kolegiacie mszę pontyfikalną.

3 maja 1966 roku centralne uroczystości religijne Millenium na Jasnej Górze. Mszę św.  celebruje arcybiskup K. Wojtyła. Funkcję legata rzymskiego pełni kardynał S. Wyszyński.

W Katowicach odbywają się manifestacje z okazji 45. rocznicy III Powstania Śląskiego (włączono je w obchody Tysiąclecia Państwa).8 maja 1966 roku uroczystości milenijne w Krakowie. Prymas S. Wyszyński odprawia uroczystą mszę w kościele Mariackim. W tym czasie na płycie Rynku trwa wiec, na którym premier J. Cyrankiewicz krytykuje polski Episkopat.

Papież  Paweł   VI   odprawia w Watykanie mszę świętą w intencji chrześcijaństwa w Polsce.

26 maja 1966 roku uroczystości religijne w Warszawie. Rozpędzenie procesji wiernych przez milicję. Aresztowanych zostaje 400 osób.

22 czerwca 1966 roku "aresztowanie" i odstawienie na Jasną Górę peregrynującej po Polsce kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. W dalszej części pielgrzymki biorą udział same ramy obrazu.

26 czerwca 1966 roku kościelne uroczystości milenijne w Warszawie. Manifestacja uliczna zakończona  starciem z milicją.

22 lipca 1966 roku w rocznicę Manifestu PKWN w Warszawie odbywa się nadzwyczajna  sesja  Sejmu  PRL i defilada wojskowa z udziałem marszałka M. Spychalskiego.

W sierpniu 1966 roku aresztowanie Szymona Szechtera i Niny Karsow.

1 września 1966 roku wprowadzenie ośmioklasowej szkoły podstawowej.

 11 września 1966 roku we Wrocławiu odbywają się VIII drużynowe mistrzostwa świata w żużlu. Zwycięstwo reprezentacji polskiej.

17 września 1966 roku w Warszawie rozpoczyna się X Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień".

We wrześniu 1966 roku polska drużyna zdobywa 15 medali (w tym 7 złotych) na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Budapeszcie.

21 października 1966 roku spotkanie studentów na Wydziale Historycznym UW. L. Kołakowski i K. Pomian wygłaszają referaty krytykujące kulturalną i społeczną politykę gomułkowskiego kierownictwa.

31 października 1966 roku Leszek Kołakowski zostaje wykluczony z PZPR.

W listopadzie 1966 roku sesja naukowa PAN i UJ na Wawelu poświęcona Tysiącleciu Państwa Polskiego.

Władze partyjne po raz drugi odmawiają wyrażenia zgody na przyjazd Pawła VI do Polski.

18 grudnia 1966 roku nakaz zamknięcia przez ministra oświaty niektórych seminariów duchownych.

28 grudnia 1966 roku Adam Ciołkosz składa rezygnację z funkcji przewodniczącego emigracyjnej Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego.

Zmarli: Kazimierz Bagiński, gen. Władysław Bortnowski, gen. Tadeusz Bór-Komorowski, Wojciech Brydziński, Jan Brzechwa, Stanisław Cat-Mackiewicz, Stanisław Mikołajczyk, Jan Kiepura, Stanisław Jerzy Lec, Stanisław Mikołajczyk.
Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama