Reklama

1967 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Arcybiskup Karol Wojtyła zostaje mianowany kardynałem, w wypadku ginie Zbigniew Cybulski, w Warszawie koncertuje "The Rolling Stones". Oto wykaz wydarzeń 1967 roku.

W styczniu 1967 roku aresztowanie Janusza Szpotańskiego, autora utworu pt. Cisi i gęgacze, czyli bal u prezydenta, wykpiwającego czołowe postaci partyjnego kierownictwa.

5 stycznia 1967 roku w wypadku ginie Zbigniew Cybulski.

19 stycznia 1967 roku otwarcie  Teatru   Wielkiego w Łodzi.

14 lutego 1967 roku list studentów i pracowników naukowych UW do rektora Stanisława Turskiego z prośbą o umorzenie postępowania dyscyplinarnego przeciwko Adamowi Michnikowi.

1 marca 1967 roku  odnowienie polsko-czechosłowackiego układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy.

Reklama

15 marca 1967 roku podpisanie traktatu o współpracy i wzajemnej pomocy między PRL i NRD.

Przewodniczącym emigracyjnej Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego zostaje Kazimierz Sabatt.

22 marca 1967 roku zawieszenie na rok w prawach studenta A. Michnika.

1 kwietnia 1967 roku Janusz   Zabłocki    zakłada w Warszawie Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych (ODiSS).

6 kwietnia 1967 roku Polska i Bułgaria podpisują traktat o współpracy i wzajemnej pomocy.

11 kwietnia 1967 roku likwidacja krakowskiego Teatru Rapsodycznego, założonego przez Mieczysława Kotlarczyka.

13 kwietnia 1967 roku w Warszawie odbywa się koncert zespołu "The Rolling Stones".

15 kwietnia 1967 roku Stocznia Gdańska otrzymuje imię W.I. Lenina.

16 kwietnia 1967 roku w Oświęcimiu zostaje odsłonięty pomnik-mauzoleum ku czci ofiar masowej zagłady.

25 kwietnia 1967 roku spotkanie przedstawicieli europejskich partii komunistycznych w Karlowych Warach. Strona radziecka  jako jeden z warunków unormowania stosunków z RFN stawia sprawę uznania przez Bonn nienaruszalności  granicy  na Odrze i Nysie.

W maju  1967 roku VIII Plenum KC PZPR.

Papież Paweł IV podnosi Opole i Gorzów Wielkopolski do rangi biskupstw. Biskupi na Ziemiach Odzyskanych zostają mianowani administratorami apostolskimi z uprawnieniami ordynariuszy.

16 maja 1967 roku na Bliskim Wschodzie prezydent Egiptu, Gamal Abder Naser żąda wycofania wojsk ONZ z granicy egipsko-izraelskiej, następnie jego wojska zajmują strefę Gazy i blokują Zatokę Akaba.

27 maja 1967 roku  prezydent Egiptu oświadcza, że "Naszym podstawowym celem będzie zniszczenie Izraela". Wypowiedź ta wywołuje poruszenie w międzynarodowych kręgach.

29 maja 1967 roku  arcybiskup Karol Wojtyła zostaje mianowany przez Pawła VI kardynałem.

5 czerwca 1967 roku atak wojsk izraelskich na terytorium Egiptu. Rozpoczęcie tzw. wojny sześciodniowej.

11 czerwca 1967 roku zerwanie przez ZSRR stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Decyzję taką podejmują następnie Bułgaria, Czechosłowacja i inne państwa bloku radzieckiego.

12 czerwca 1967 roku władze państwowe PRL zrywają stosunki  dyplomatyczne z Izraelem.

19 czerwca 1967 roku VI Kongres Związków Zawodowych. Gomułka wygłasza mowę, w której Żydów mieszkających w Polsce określa mianem  "piątej  kolumny".

W lipcu 1967 roku I Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Połczynie-Zdroju. Impreza ta, przeniesiona potem do Kołobrzegu, będzie się odbywać co rok.

24 lipca 1967 roku powołanie w Rzymie Fundacji Lanckorońskich.

6 - 12 września 1967 roku wizyta prezydenta Francji, gen. Ch. de Gaulle’a, w Polsce. W trakcie pobytu wyraził oficjalne poparcie dla polskości Ziem Zachodnich i Północnych.

 28 września 1967 roku odmowa wydania paszportów dla udających się do Rzymu na Synod Biskupów prymasa Wyszyńskiego i biskupa Kaczmarka. Na znak solidarności cała delegacja polska pozostaje w kraju.

4 października 1967 roku skazanie na 3 lata więzienia Niny Karsow oskarżonej o przechowywanie materiałów do   publikacji  zagranicznych (własnego dziennika i nagrania opery Cisi i gęgacze).

8 października 1967 roku Mieczysław Moczar w przemówieniu z okazji rocznicy powstania  MO   porównuje "syjonistów" z hitlerowcami.

24 listopada 1967 roku na X Plenum KC PZPR zapada decyzja o wprowadzeniu podwyżki cen mięsa i jego przetworów  przeciętnie o 16,7 proc.

25 listopada 1967 roku premiera Dziadów A. Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka w warszawskim Teatrze Narodowym. W roli głównej występuje Gustaw Holoubek.

Z taśmy montażowej Żerania schodzi pierwszy egzemplarz Polskiego Fiata 125 p.

19 grudnia 1967 roku Bolesław Piasecki występując w Sejmie oskarża hierarchię kościelną o świadome zaostrzanie konfliktu z władzą państwową.

W grudniu 1967 roku I sekretarzem KW w Gdańsku zostaje Stanisław Kociołek. Pełniący dotąd tę funkcję Jan Ptasiński (należący do grupy partyzantów) obejmuje stanowisko ambasadora PRL w Moskwie. Na czele warszawskiego KC staje związany z Moczarem Józef Kępa.

Zmarli: Aleksander Bergman, Leonard Buczkowski, Emil Chaberski, Zbigniew Cybulski, Juliusz Rómmel, Marian Seyda, Adam Grzymała Siedlecki, gen. Stanisław  Sosabowski.


Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje