Reklama

1971 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Beatyfikacja o. Maksymiliana Kolbego, rozpoczyna się odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie, proces działaczy "Ruchu" i kilkuletnie wyroki więzienia dla opozycjonistów. Oto wydarzenia 1971 roku.

8 stycznia 1971 roku Rada Ministrów podejmuje decyzję o zamrożeniu cen detalicznych na artykuły żywnościowe i niektóre artykuły przemysłowe.

15 stycznia 1971 roku przewodniczącym Centralnej Rady Związków Zawodowych zostaje Władysław Kruczek.

20 stycznia 1971 roku Edward Gierek ogłasza decyzję Biura Politycznego o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie (decyzja w tej sprawie podjęta została przez Sejm w 1949 roku).

W "Głosie Szczecińskim" ukazuje się komunikat o podjęciu zobowiązań    produkcyjnych w Stoczni im. A. Warskiego, choć załoga ich nie podejmowała. Oburzeni robotnicy rozpoczną 22 I strajk okupacyjny. Na czele Komitetu Strajkowego stanie Edward Bałuka.

Reklama

23 stycznia 1971 roku strajk obejmuje cały Szczecin. Robotnicy domagają się cofnięcia podwyżek cen, wolnych wyborów zakładowych władz związkowych, partyjnych i młodzieżowych, przywrócenia wiarygodności środków masowego przekazu. Pada również żądanie przybycia kierownictwa partyjnego na rozmowy z komitetem strajkowym.

Funkcję ministra spraw wewnętrznych obejmuje Franciszek Szlachcic.

24 stycznia 1971 roku przybycie do Szczecina na rozmowy z robotnikami delegacji partyjno-rządowej w składzie: E. Gierek, P. Jaroszewicz,  gen.  W.  Jaruzelski, i F. Szlachcic. Strajki na Wybrzeżu Gdańskim.

25 stycznia 1971 roku delegacja  partyjno-rządowa w Gdańsku. Na wiecu Gierek deklaruje działania na rzecz poprawy warunków życia. Pada    pytanie    "pomożecie" i spontaniczna     odpowiedź "pomożemy".

5 lutego 1971 roku powołanie przez KC PZPR Komitetu Ekspertów pod przewodnictwem Jana Szczepańskiego   do   opracowania raportu o stanie oświaty w Polsce.

6 - 7 lutego 1971 roku VII Plenum KC PZPR. W.   Gomułka  zostaje  zawieszony w prawach członka KC, a Z. Kliszko, B. Jaszczuk i Walaszek usunięci z KC. Z Biura Politycznego odchodzą S. Kociołek i I. Loga-Sowiński. E. Gierek stwierdza w przemówieniu, że wydarzenia grudniowe spowodowane były błędami poprzedniego kierownictwa.

11 lutego 1971 roku w Łodzi wybucha strajk w przemyśle tekstylnym. Włókniarki   żądają   obniżki  cen i poprawy zaopatrzenia.

15 lutego 1971 roku Biuro Polityczne podejmuje decyzję o cofnięciu podwyżek cen z 12 grudnia 1970 roku.

3 marca 1971 roku rozmowa premiera P. Jaroszewicza z prymasem S.  Wyszyńskim - początek nowej polityki władz państwowych wobec  Kościoła.

9 marca 1971 roku powołanie stanowiska rzecznika prasowego rządu. Zostaje nim Włodzimierz Janiurek.

20 marca 1971 roku podwyższenie cen skupu mięsa i mleka.

23 marca 1971 roku śmierć 10 górników w katastrofie w kopalni "Rokitnica".

27 marca 1971 roku Memoriał Gomułki do KC PZPR zawierający jego pogląd na wydarzenia grudniowe.

16 kwietnia 1971 roku IX Plenum KC PZPR. Nowym sekretarzem odpowiedzialnym za służby bezpieczeństwa mianowany zostaje współpracujący z Gierkiem Stanisław Kania. Słabnie rola M. Moczara w MSW.

15 maja 1971 roku Sejm przyjmuje rezygnację Gomułki z funkcji członka Rady Państwa (mandat poselski zachował do końca kadencji Sejmu,  ale  nie   uczestniczył w obradach).

21 maja 1971 roku Ryszard Szurkowski zwycięzcą XXIV Wyścigu Pokoju.

26 maja 1971 roku  niespodziewany powrót E. Gierka ze Zjazdu KPCz i wizyta  na  zorganizowanej  przez M. Moczara naradzie I sekretarzy KW w Łańsku pod Olsztynem.

3 czerwca 1971 roku emisja w tv pierwszego programu z cyklu "Trybuna obywatelska", gdzie na żywo przed kamerami czołowi politycy odpowiadają na pytania.

13 czerwca 1971 roku odwołanie i aresztowanie związanego z Moczarem wiceministra spraw wewnętrznych, gen. R. Matejewskiego.

22 czerwca 1971 roku Mieczysław Moczar zostaje prezesem NIK.

23 czerwca 1971 roku Sejm uchwala ustawę regulującą prawo własności  kościelnej na Ziemiach Zachodnich.

24 - 25 czerwca 1971 roku na X Plenum KC PZPR Moczar zostaje usunięty z Sekretariatu KC.

14 września 1971 roku rozpoczyna działalność pierwsza  "fabryka domów" -  elementów   stosowanych w  technologii  wielkiej płyty.

5/6 października 1971 roku wysadzenie w nocy auli opolskiej  WSP,  gdzie nazajutrz miała odbyć się akademia ku czci MO i SB.

17 października 1971 roku beatyfikacja o. Maksymiliana Marii Kolbego w Rzymie.

23 października 1971 roku w Warszawie odbywa się proces działaczy "Ruchu". Bracia Czumowie zostają skazani na karę po 7 lat pozbawienia wolności, Stefan Niesiołowski - 6 lat, Bolesław Solan - 4,5 roku, Emil Morgiewicz - 4 lata.

26 października 1971 roku Polska zakupuje licencję na produkcję Fiata 126.

6 - 11 grudnia 1971 roku  w  Warszawie odbywa się VI Zjazd PZPR. Zmiany we władzach partyjnych wzmacniają pozycję grupy Gierka.

Zmiany w rządzie. W MSZ miejsce Stefana Jędrychowskiego zajmuje Stefan Olszowski.

6 grudnia 1971 roku pierwszy w Polsce program telewizyjny w kolorze - sprawozdanie z otwarcia obrad VI Zjazdu PZPR.

Zmarli: Stanisław Vincenz, Stanisław Zamecznik, Alojzy Smolka, Rafał Wojaczek, gen. Antoni Szyling, Ignacy Witz, Władysław Kiernik, Jadwiga Smosarska, Janina Porazińska.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje