Reklama

1972 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Otwarto granicę między PRL i NRD, Wojciech Fortuna najlepszy w Sapporo, Polska kupuje licencję na produkcję coca-coli, pierwsza publiczna prezentacja wprowadzonego do produkcji fiata 126. Oto wydarzenia 1972 roku.

1 stycznia 1972 roku uroczyste otwarcie granicy między PRL i NRD. Można ją przekraczać za okazaniem dowodu osobistego.

Zwolnienie chłopów z obowiązkowych dostaw produktów rolnych.

1 lutego 1972 roku w Warszawie otwarty zostaje Teatr Studio, pod dyrekcją Józefa Szajny.

11 lutego 1972 roku Wojciech Fortuna zdobywa złoty medal w skokach narciarskich    na    XI    Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Sapporo (Japonia).

17 lutego 1972 roku ukazanie się pierwszego numeru "Literatury" pod redakcją Jerzego Putramenta.

19 marca 1972 roku  wybory do Sejmu. Według oficjalnych danych 99,5 procent głosów padło na listę FJN.

Reklama

28 marca 1972 roku pierwsze posiedzenie Sejmu VI kadencji. Na stanowisku przewodniczącego Rady Państwa Józefa Cyrankiewicza zastąpił Henryk Jabłoński. Premierem ponownie został wybrany Piotr Jaroszewicz. Marszałkiem Sejmu został przewodniczący ZSL, Stanisław Gucwa (piastujący to stanowisko już od lutego).

7 kwietnia 1972 roku śmierć Augusta Zaleskiego, pełniącego w latach  1947  - 72 funkcję prezydenta RP na wychodźstwie.

9 kwietnia 1972 roku nowym prezydentem RP na emigracji zostaje Stanisław Ostrowski.

12 kwietnia 1972 roku przyjęcie przez Komisję Partyjno-Rządową założeń organizacyjnych dla WOG-ów (Wielkich Organizacji Gospodarczych), zastępujących dotychczasowe zjednoczenia, bardziej niż one samodzielnych. Zmiany mają na celu podniesienie wydajności pracy.

1 maja 1972 roku  wejście  w  życie  Karty Praw i Obowiązków  Nauczyciela.

6 maja 1972 roku Mieczysław Moczar zostaje usunięty ze stanowiska prezesa ZBoWiD. Jego miejsce zajmuje Stanisław Wroński.

10 - 11 maja 1972 roku V Plenum KC - populistyczne akcenty w przemówieniu Gierka: hasło budowy "drugiej Polski" i zapewnienia "mieszkania dla każdej rodziny".

15 maja 1972 roku ratyfikacja przez Bundestag układu  między   PRL   i  RFN z  grudnia  1970 roku.

31 V - 1 czerwca 1972 roku pierwsza wizyta prezydenta USA, Richarda Nixona, w Warszawie. Ustanowienie otwarcia konsulatów obu państw w Krakowie i Nowym Jorku.

 19 - 23 czerwca 1972 roku wizyta prezydenta Jugosławii, Josipa Broz-Tito, w Polsce.

28 czerwca 1972 roku papież Paweł VI wydaje specjalną bullę Episcoporum Poloniae coetus, w której zatwierdza nową organizację kościelną na   Ziemiach  Odzyskanych i ustanawia nowe diecezje: opolską, gorzowską, szczecińsko-kamieńską i koszalińsko-kołobrzeską.

W lipcu 1972 roku zakupienie licencji na produkcję coca-coli.

26 sierpnia - 11 września 1972 roku XX Igrzyska Olimpijskie w Monachium. Polska zdobywa 21 medali, w tym  7 złotych (W. Komar, Z. Smalcerz, J. Szczepański, W. Woyda, J. Zapędzki i 2 drużynowo: w szermierce i piłce nożnej), 5 srebrnych i 9 brązowych.

2 - 6 października 1972 roku wizyta Edwarda Gierka we Francji. Zawarcie porozumienia o współpracy gospodarczej.

5 października 1972 roku dekrety Rady Państwa dotyczące uposażenia i zaopatrzenia  emerytalnego  osób zajmujących najwyższe stanowiska  państwowe.

Biuro Polityczne ustala wytyczne  nowej  polityki kadrowej, tzn. ustala, w gestii jakich instancji partyjnych (powiatowych, wojewódzkich, centralnych) leży obsada określonych stanowisk państwowych i gospodarczych.

8 października 1972 roku zakończenie procesu braci Kowalczyków    oskarżonych o podłożenie ładunku wybuchowego w auli opolskiej WSP. Wobec nacisków społecznych, wyrok śmierci zostaje zamieniony przez Radę Państwa na karę dożywotniego więzienia.

 16 października 1972 roku podpisanie umowy z rządem RFN, dotyczącej wypłaty odszkodowań dla polskich ofiar hitlerowskich eksperymentów medycznych.

19 października 1972 roku  Watykan cofa uznanie dla ambasadora Kazimierza Papée reprezentującego rząd emigracyjny.

20 października 1972 roku zmiana na stanowisku prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji. Włodzimierza Sokorskiego zastępuje Maciej Szczepański.

W listopadzie 1972 roku strajki w Gdańsku, Łodzi i na Śląsku.   Łagodząc  nastroje w Gdańsku Gierek obiecuje rozpatrzenie robotniczych postulatów, w Łodzi Jaroszewicz deklaruje wstrzymanie podwyżek cen.

10 listopada 1972 roku pierwsza publiczna prezentacja wprowadzonego do produkcji fiata 126.

27 - 28 listopada 1972 roku VII   Plenum   PZPR  przyjmuje "Tezy programowe w sprawie zadań partii, państwa i narodu w dziele wychowania młodzieży" i  podejmuje decyzję o reorganizacji systemu szkolnego w kierunku rozszerzenia "społecznych obowiązków" młodzieży.

29 listopada 1972 roku Sejm PRL przeprowadza nowelizację konstytucji: likwidacja gromad i przywrócenie gmin (z naczelnikami na czele) jako najniższego szczebla podziału administracyjnego.

Zmarli: Marian Hemar, August Zaleski, Michał Choromański, Antoni Cwojdziński, Mieczysława Ćwiklińska, Jan Kreczmar, Magdalena Samozwaniec, Arnold Słucki, Jan Cybis.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje