Reklama

1973 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Zapada decyzja o budowie Huty Katowice, odbywają się pierwszy z organizowanych przez ekipę Gierka "Dni Czynu Partyjnego", powstaje SZSP, kpt. Baranowski kończy rejs dookoła świata, w Uppsali wychodzi pierwszy numer czasopisma "Aneks". Oto wydarzenia 1973 roku.

8 stycznia 1973 roku premiera filmu Wesele wg S. Wyspiańskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy.

 2 lutego 1973 roku ordynariusz archidiecezji wrocławskiej, arcybiskup Bolesław Kominek zostaje podniesiony przez papieża Pawła VI do godności kardynalskiej.

23 - 25 lutego 1973 roku V Zjazd Związku Młodzieży Wiejskiej. Przyjęcie przez organizację nowej nazwy: Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej.

28 lutego 1973 roku szef MSW, Wiesław Ociepka ginie w wypadku lotniczym pod Szczecinem. Nowym ministrem spraw wewnętrznych  zostanie związany z E. Gierkiem Stanisław Kowalczyk.

Reklama

2 marca 1973 roku decyzja o budowie Huty Katowice.

26 - 27 marca 1973 roku zmiany w ruchu młodzieżowym. Połączone akademickie organizacje ZMS i ZSP tworzą SZSP.

W kwietniu 1973 roku w Uppsali ukazuje się pierwszy  numer  czasopisma "Aneks", z którym współpracują m.in. A. Michnik i L. Kołakowski.

 11 kwietnia 1973 roku powołanie Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej.

W maju 1973 roku  zwycięstwo Ryszarda Szurkowskiego i  drużyny  polskiej w XXVI Wyścigu Pokoju.

W czerwcu 1973 roku zespół prof. Sylwestra Kaliskiego z Wojskowej Akademii Technicznej uzyskuje temperaturę plazmy rzędu kilkudziesięciu milionów stopni Celsjusza.

24 czerwca 1973 roku kpt. Krzysztof Baranowski kończy samotny rejs dookoła świata.

26 - 29 czerwca 1973 roku II  Kongres   Nauki   Polskiej w Warszawie.

3 lipca 1973 roku w Helsinkach rozpoczynają się obrady Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z udziałem wszystkich (bez Albanii) państw europejskich oraz USA i Kanady.

26/27 sierpnia 1973 roku śmierć 14 osób w katastrofie kolejowej pod Kielcami.

30 sierpnia 1973 roku film   Krzysztofa Zanussiego Iluminacja zdobywa  Grand Prix na międzynarodowym festiwalu filmowym w Locarno.

4 - 13 września 1973 roku konferencja przedstawicieli 7 państw bałtyckich w Gdańsku.   Podpisanie  konwencji "O ochronie rybołówstwa i zasobów żywych Bałtyku".

27 września 1973 roku zmiana ordynacji wyborczej do rad narodowych wskazująca, że jedyną organizacją uprawnioną do zgłaszania list jest Front Jedności Narodu.

30 września 1973 roku pierwszy z organizowanych przez ekipę Gierka "Dni Czynu Partyjnego".

W październiku 1973 roku wizyta E. Gierka w USA.

Rozwiązanie przez władze wydawnictwa "Verbum" prowadzonego przez A. Micewskiego.

Wizyta francuskiego ministra gospodarki i finansów, Valerego Giscarda d’Estaing. Informacje o powiększeniu kredytu przyznanego Polsce.

22 - 23 października 1973 roku I Krajowa Konferencja PZPR omawia problemy rozwoju gospodarczego, wzrostu inwestycji, dochodu narodowego i płac realnych.

 W listopadzie 1973 roku wizyta Stefana Olszowskiego w Rzymie. Polski minister spraw zagranicznych zostaje przyjęty przez papieża.

9 grudnia 1973 roku wybory do rad narodowych (wg nowej ordynacji wyborczej).

 Zmarli: Henryk Łasak, Jan Marcin Szancer, Stanisław Jasiukiewicz.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama