Reklama

1975 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Powstaje 49 województw, Krystian Zimmermann wygrywa Konkurs Chopinowski, oddanie do użytku Dworca Centralnego w Warszawie, premiera Umarłej klasy Tadeusza Kantora w krakowskim teatrze Cricot II. Oto wydarzenia 1975 roku.

17 stycznia 1975 roku premiera filmu Ziemia Obiecana w  reżyserii  Andrzeja  Wajdy (wg powieści Władysława Reymonta).

10 - 13 marca 1975 roku wizyta Josipa Broz Tito w Polsce.

 20 - 27 kwietnia 1975 roku w Warszawie zorganizowany zostaje I Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Imprezie patronuje biskup Władysław Miziołek.

25 maja 1975 roku w XXVIII Wyścigu Pokoju indywidualnym zwycięzcą zostaje  Ryszard Szurkowski.

28 maja 1975 roku uchwała Sejmu o wprowadzeniu dwustopniowego podziału administracyjnego. W miejsce dotychczasowych 17 województw powstaje 49. Likwidacja powiatów.

Reklama

8 - 28 czerwca 1975 roku w Warszawie odbywa się wielki przegląd teatralny, tzw. Teatr Narodów. W łazienkowskim Pałacu Na Wodzie spotykają się artyści z kilku kontynentów.

28 - 29 lipca 1975 roku do Warszawy przybywa z oficjalną wizytą prezydent USA, Gerald Ford.

1 sierpnia 1975 roku w Helsinkach 35 przywódców państw europejskich (w tym PRL) oraz USA i Kanady podpisuje Akt Końcowy KBWE.

We wrześniu 1975 roku opublikowanie wytycznych na VII Zjazd PZPR z    propozycją zmian w konstytucji PRL.

W październiku 1975 roku podpisanie w Warszawie porozumienia między rządami PRL i RFN przewidującego wypłatę odszkodowań dla polskich ofiar obozów hitlerowskich, wyjazd z PRL osób poczuwających  się  do   niemieckości oraz w ramach "łączenia   rodzin"    (chodziło o 120 tys. osób).

7 - 28 października 1975 roku w Warszawie odbywa się IX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. I nagrodę zdobywa Polak - Krystian Zimmermann.

W listopadzie 1975 roku premiera Umarłej klasy Tadeusza Kantora w krakowskim teatrze Cricot II.

25 listopada 1975 roku wystosowanie przez Episkopat listu do władz PRL z zastrzeżeniami wobec projektowanych zmian konstytucji.

29 listopada 1975 roku uruchomienie Rafinerii Gdańskiej, jednej z większych inwestycji gierkowskich.

5 grudnia 1975 roku 59 przedstawicieli polskiego życia umysłowego adresuje do władz list zawierający krytykę projektu zmiany konstytucji oraz apel o przestrzeganie wolności słowa, tolerancję religijną, swobodę światopoglądową, prawo robotników do zrzeszania się i do strajku, zniesienie cenzury prewencyjnej.

Oddanie do użytku Dworca Centralnego w Warszawie.

8 - 12 grudnia 1975 roku VII Zjazd PZPR.

29 grudnia 1975 roku powołanie przez Sejm komisji nadzwyczajnej mającej przygotować    projekt     ustawy o zmianie Konstytucji  PRL.

Zmarli: Kazimierz Wyka, January   Konstanty  Grzędziński, Adam Tarn, Konrad Swinarski, Adolf Dymsza, Kazimierz Moczarski, Stanisław Kot.
Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama