Reklama

1976 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Strajki w Radomiu i Ursusie przeciwko podwyżkom, władze wprowadzają reglamentacja cukru, powstaje Komitet Obrony Robotników, premiera filmu "Przepraszam, czy tu biją" Marka Piwowskiego. Oto wydarzenia 1976 roku.

Strajki w Radomiu i Ursusie przeciwko podwyżkom, władze wprowadzają reglamentacja cukru, powstaje Komitet Obrony Robotników, premiera filmu "Przepraszam, czy tu biją" Marka Piwowskiego. Oto wydarzenia 1976 roku.

23 stycznia 1976 roku Komisja Nadzwyczajna powołana w Sejmie do zmiany Konstytucji przyjęła projekt zmiany Konstytucji.

31 stycznia 1976 roku 101 przedstawicieli polskiego świata kultury podpisuje list protestacyjny w sprawie projektowanych zmian w Konstytucji.

10 lutego 1976 roku przegłosowanie ustawy o kolejnej  nowelizacji Konstytucji z 22 lipca  1952. Jednomyślność Sejmu zakłóca wstrzymujący się od głosu Stanisław Stomma. Wprowadzono zapis, iż PRL urzeczywistnia i rozwija demokrację socjalistyczną; stwierdzono, że PZPR jest przewodnią siłą społeczeństwa w budowie socjalizmu, a ZSL i SD jedynie z PZPR współdziałają; określono Front Jedności Narodowej jako wspólną płaszczyznę działania organizacji społecznych ludu pracującego i patriotycznego zespolenia obywateli [...] wokół żywotnych interesów PRL; podkreślono, że PRL umacnia przyjaźń i współpracę z ZSRR i innymi krajami socjalistycznymi.

Reklama

21 marca 1976 roku wybory do Sejmu i rad narodowych. Oficjalne wyniki mówią o 98-procentowej frekwencji i 99 procentach głosów oddanych na listy FJN.

Przewodniczący Rady Państwa, H. Jabłoński, premier P. Jaroszewicz i marszałek Sejmu, S. Gucwa utrzymują stanowiska.

8 kwietnia 1976 roku trzykrotny olimpijski mistrz szabli, Jerzy Pawłowski zostaje skazany przez sąd wojskowy na 25 lat pozbawienia wolności za szpiegostwo na rzecz USA.

28 - 29 kwietnia 1976 roku w wyniku połączenia się ZMS, ZSMW i Socjalistycznego Związku Młodzieży Wojskowej powstaje Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.

W maju 1976 roku kierowane przez Zdzisława Najdera i Jana Olszewskiego konspiracyjne PPN (Polskie Porozumienie Niepodległościowe)  publikuje  swój  program zakładający odzyskanie przez Polskę prawdziwej suwerenności, przywrócenie demokracji, przestrzeganie swobód obywatelskich, swobodny rozwój kultury i gospodarki narodowej.

24 czerwca 1976 roku premier Piotr Jaroszewicz ogłasza projekt podwyżki cen, poparty przez Sejm.

25 czerwca 1976 roku strajki i protesty przeciwko podwyżkom cen - w Radomiu, Ursusie i Płocku wystąpienia uliczne i starcia z milicją. Wieczorem władze odwołują podwyżki.

Początek represji wobec uczestników protestu.

27 czerwca - 2 lipca 1976 roku władze organizują wiece potępienia  uczestników  protestów i poparcia dla rządzącej ekipy.

17 - 20 lipca 1976 roku procesy uczestników wystąpień w Radomiu i Ursusie, zakończone wyrokami od 3 do 10 lat więzienia.

 17 lipca - 1 sierpnia 1976 roku Igrzyska Olimpijskie w Montrealu. Polacy zdobywają 26 medali, w tym 7 złotych.

13 sierpnia 1976 roku wprowadzenie kartek na cukier.

9 września 1976 roku apel  Episkopatu  do  władz o zaprzestanie represji wobec robotników i do społeczeństwa o działania na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej.

23 września 1976 roku powołanie Komitetu Obrony Robotników.

21 października 1976 roku otwarcie drogi szybkiego ruchu Warszawa-Katowice.

3 listopada 1976 roku śmierć 25 osób w katastrofie kolejowej koło Częstochowy.

15 listopada 1976 roku KOR zwraca się do Sejmu PRL o powołanie komisji do zbadania wypadków łamania prawa przez milicję.

22 listopada 1976 roku premiera filmu Przepraszam, czy tu biją Marka Piwowskiego.

1 grudnia 1976 roku w trakcie obrad V Plenum KC PZPR podjęto decyzję o przeprowadzeniu tzw. manewru gospodarczego, mającego m.in. poprawić sytuację rynkową; sekretarzem KC ds. ekonomicznych zostaje Stefan Olszowski.

 Zmarli: Witold Doroszewski, Stanisław Grochowiak, Władysław Jarema, gen. Stanisław Kopański, Julian Krzyżanowski, Juliusz Mieroszewski, Stefan Otwinowski, Kazimierz Rudzki, Antoni Słonimski, Antoni Uniechowski, Jacek Żuławski.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Marek Piwowski | Henryk Jabłoński

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama