1977 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Śmierć studenta Stanisława Pyjasa wywołuje manifestacje w Krakowie, na ekrany wchodzi "Człowiek z marmuru" A. Wajdy, powstaje ROPCiO, wizyta prezydenta USA Jimmiego Cartera w Polsce. Wydarzenia 1977 roku.

Śmierć studenta Stanisława Pyjasa wywołuje manifestacje w Krakowie, na ekrany wchodzi "Człowiek z marmuru" A. Wajdy, powstaje ROPCiO, wizyta prezydenta USA Jimmiego Cartera w Polsce. Wydarzenia 1977 roku.

W styczniu 1977 roku ukazanie się pierwszego zeszytu kwartalnika literackiego "Zapis", drukowanego w ramach powstałej wówczas Niezależnej Oficyny Wydawniczej (NOWA).

 Premiera  filmu  Barwy ochronne Krzysztofa Zanussiego.

3 lutego 1977 roku Rada Państwa ogłasza amnestię dla większości skazanych za udział w wystąpieniach 25 czerwca 1976.

27 lutego 1977 roku premiera filmu Człowiek z marmuru w reż. Andrzeja Wajdy.

3 marca 1977 roku Rada Państwa ratyfikuje Międzynarodowy Pakt Praw Człowieka uchwalony przez ONZ w 1966 roku.

Reklama

25 marca 1977 roku powstaje Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

24 kwietnia 1977 roku ukazanie się poza obiegiem cenzury pierwszego numeru pisma "Opinia", będącego organem prasowym ROPCiO (redaktor naczelny - Leszek Moczulski).

 W maju 1977 roku rozpoczyna działalność Biuro Interwencyjne KOR, udzielające pomocy finansowej i prawnej osobom poszkodowanym przez władze.

7 maja 1977 roku w Krakowie znaleziono zwłoki współpracującego z KOR-em studenta, Stanisława Pyjasa. O spowodowanie śmierci podejrzewana jest SB. Manifestacje studenckie żądające ukarania winnych śmierci S. Pyjasa.

10 - 13 lipca 1977 roku z wizytą w Polsce przebywa sekretarz generalny ONZ, Kurt Waldheim.

12 lipca 1977 roku powołanie Studenckiego Komitetu Solidarności.

22 - 26 sierpnia 1977 roku wizytę w Polsce składa szach Iranu, Mohammad Reza Pahlavi z małżonką.

19 sierpnia 1977 roku decyzją Rady Państwa uwolnieni zostają ostatni robotnicy skazani  za udział w wydarzeniach czerwca 1976 roku.

29 września 1977 roku Komitet Obrony Robotników przekształca się w Komitet Samoobrony Społecznej "KOR" (KSS "KOR").

7 - 8 października 1977 roku IX Plenum KC PZPR ocenia realizację manewru gospodarczego. Wiele ocen było krytycznych, szczególnie wystąpienie Tadeusza Grabskiego (I   sekretarza KW w Koninie), który mówił m.in. o ukrytych podwyżkach cen, pogorszeniu jakości i ilości artykułów rynkowych, spekulacji itp.

16 października 1977 roku premiera filmu Śmierć prezydenta Jerzego Kawalerowicza (na temat zabójstwa G. Narutowicza).

20 października 1977 roku Stowarzyszenie Filmowców Polskich wystosowuje list do ministra kultury domagający się poszanowania swobód twórczych.

12 - 14 października 1977 roku Edward Gierek przebywa z wizytą we Francji.

 29 października 1977 roku spotkanie Edwarda Gierka z prymasem Stefanem Wyszyńskim w gmachu Sejmu.

21 listopada 1977 roku wizyta kanclerza Helmuta Schmidta w Polsce.

1 grudnia 1977 roku spotkanie   Edwarda   Gierka z papieżem Pawłem VI w Watykanie.

 29 grudnia 1977 roku wizyta prezydenta USA Jimmiego Cartera w Polsce.

Zmarli: Aleksander Dzwonkowski, Władysław Hańcza, Kazimierz Kumaniecki, Alfred Lenica, Konstanty Łubieński, Witold Małcużyński, Henryk Wars, Czesław Wycech.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy