Reklama

1980 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Powstaje Solidarność, rząd podpisuje porozumienia ze strajkującymi robotnikami, pierwsi Polacy wchodzą zimą na Mount Everest, w Karlinie dochodzi do erupcji ropy naftowej.

Powstaje Solidarność, rząd podpisuje porozumienia ze strajkującymi robotnikami,  pierwsi Polacy wchodzą zimą na Mount Everest, w Karlinie dochodzi do erupcji ropy naftowej.

31 stycznia 1980 roku Sejm przyjmuje ustawę o powołaniu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

11 - 15 lutego 1980 roku VIII Zjazd PZPR, który przyjmuje uchwały: "Zadania partii w dalszym rozwoju socjalistycznej Polski, w kształtowaniu pomyślności narodu polskiego" i "W sprawie kompleksowego zagospodarowania Wisły oraz wykorzystania zasobów wodnych kraju"  oraz rezolucję "O  zachowanie pokoju, o przerwanie wyścigu zbrojeń i kontynuację polityki odprężenia".

17 lutego 1980 roku pierwsze w dziejach alpinizmu zimowe wejście Polaków na szczyt Mount Everest. Wyczynu tego dokonują Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki.

Reklama

18 lutego 1980 roku po rezygnacji Piotra Jaroszewicza nowym premierem zostaje Edward Babiuch.

25 lutego 1980 roku Jan Szydlak zostaje przewodniczącym Centralnej Rady Związków Zawodowych.

14 marca 1980 roku 87 osób ginie w katastrofie samolotu pasażerskiego PLL LOT IŁ-62 pod Warszawą.

23 marca 1980 roku wybory do Sejmu i wojewódzkich rad narodowych; marszałkiem nowego Sejmu zostaje ponownie   Stanisław  Gucwa z ZSL (3 kwietnia).

25 marca 1980 roku aresztowanie szefa nielegalnego wydawnictwa NOWA - Mirosława Chojeckiego.

14 - 15 maja 1980 roku w Warszawie odbywa się narada Doradczego Komitetu Politycznego Państw-Stron Układu Warszawskiego.

18 - 19 maja 1980 roku spotkanie "na szczycie" w Warszawie przywódców Związku Radzieckiego, Francji i Polski. Polska inicjatywa ma na celu zmniejszenie napięcia na linii Wschód-Zachód wywołanego radziecką interwencją w Afganistanie.

12 czerwca 1980 roku proces Stanisława Grzesiaka i Mirosława Chojeckiego, oskarżonych o kradzież powielacza. Kary pozbawienia wolności na okres półtora roku.

1 lipca 1980 roku wybuch fali strajków, obejmującej kolejno różne zakłady i regiony kraju; łącznie w lipcu strajkowało 177 zakładów, m.in. w Lublinie, Świdniku, Stalowej Woli, Gdyni.

 20 lipca 1980 roku porozumienie w sprawie podwyżki płac pomiędzy strajkującymi w Lublinie a komisją rządową pod kierownictwem Mieczysława Jagielskiego.

4 - 13 sierpnia 1980 roku kolejne strajki, m.in. w Łodzi i Warszawie.

14 - 16 sierpnia 1980 roku strajk w Stoczni Gdańskiej zakończony podpisaniem porozumienia z dyrekcją.

15 sierpnia 1980 roku rozpoczynają się strajki w Szczecinie i Elblągu.

16 sierpnia 1980 roku część pracowników Stoczni Gdańskiej  wznawia   strajk w imię solidarności z innymi strajkującymi załogami zakładów Trójmiasta. Utworzenie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, którego przewodniczącym zostaje Lech Wałęsa.

17 sierpnia 1980 roku początek strajku okupacyjnego w Stoczni Szczecińskiej.

18 sierpnia 1980 roku sformułowanie 21 postulatów i złożenie ich przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy wojewodzie gdańskiemu. Pierwszym postulatem - prawo do tworzenia wolnych związków zawodowych.

Powstanie Międzyzakładowego Komitetu   Strajkowego w Szczecinie, przewodniczącym zostaje Marian Jurczyk.

19 sierpnia 1980 roku rozpoczyna się strajk w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie.

20 sierpnia 1980 roku strajki rozszerzają się na cały kraj; aresztowania działaczy opozycji politycznej.

Początek rozmów Komisji Rządowej kierowanej przez Kazimierza Barcikowskiego ze strajkującymi w Szczecinie.

 21 sierpnia 1980 roku Komisja Rządowa kierowana przez Mieczysława Jagielskiego rozpoczyna rozmowy z załogami poszczególnych zakładów Trójmiasta, a w dwa dni później - z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym.

24 sierpnia 1980 roku IV Plenum KC PZPR przeprowadza zmiany w składzie Biura Politycznego. Ich efektem jest odwołanie ze stanowiska premiera  Edwarda Babiucha.

26 sierpnia 1980 roku nowa fala strajków, rozpoczynają się protesty w górnictwie.

30 sierpnia 1980 roku podpisanie w Szczecinie porozumienia pomiędzy Komisją  Rządową  a szczecińskim Komitetem Strajkowym.

 31 sierpnia 1980 roku podpisanie porozumienia zawartego przez Komisję Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdańskiej, zakończenie strajku w Stoczni Gdańskiej.

Rozpoczyna działalność Naczelny Sąd Administracyjny.

3 września 1980 roku podpisanie porozumienia pomiędzy   komisją    rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Jastrzębiu.

4 września 1980 roku utworzenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Mazowsze".

5 września 1980 roku obrady VI Plenum KC PZPR. Na   stanowisku   I  sekretarza KC Edwarda Gierka zastępuje Stanisław Kania.

11 września 1980 roku powołanie komisji mieszanych ds. nadzoru nad realizacją ustaleń porozumień sierpniowych.

13 września 1980 roku Rada Państwa podejmuje decyzję o rejestracji nowo powstających związków zawodowych poza rejestrem Centralnej Rady Związków Zawodowych.

 

17 września 1980 roku powołanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" i Krajowej Komisji Porozumiewawczej z Lechem Wałęsą jako przewodniczącym.

3 października 1980 roku godzinny strajk ostrzegawczy na wezwanie NSZZ "Solidarność" - protest przeciwko nierealizowaniu przez władze porozumień z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia.

8 października 1980 roku Sejm powołuje Mieczysława Moczara na prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

10 października 1980 roku literacka nagroda Nobla zostaje przyznana Czesławowi Miłoszowi,  żyjącemu  w USA polskiemu poecie, którego utworów  nie   wolno   było w Polsce wydawać.

21 października 1980 roku spotkanie I Sekretarza KC Stanisława Kani z prymasem Stefanem  Wyszyńskim.

24 października 1980 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie dokonuje rejestracji NSZZ "Solidarność", dokonując jednak zmian w statucie bez zgody związku, co wywołuje protest i odwołanie do Sądu Najwyższego oraz zapowiedź strajku.

27 października 1980 roku w Toruniu powstają pierwsze "struktury poziome" w  PZPR.

30 października 1980 roku w Moskwie rozmowy Stanisława Kani i Józefa Pińkowskiego z Leonidem Breżniewem.

10 listopada 1980 roku Sąd Najwyższy dokonuje rejestracji NSZZ "Solidarność" już bez zmian w statucie.

14 listopada 1980 roku spotkanie Stanisława  Kani z Lechem Wałęsą.

15 listopada 1980 roku w Krakowie odbywa się polska premiera spektaklu Wielopole, Wielopole Tadeusza Kantora.

21 listopada 1980 roku wicepremierem zostaje poseł katolicki, Jerzy Ozdowski.

1 - 2 grudnia 1980 roku VII Plenum KC PZPR. Edward Gierek zostaje obarczony odpowiedzialnością za kryzys ekonomiczny, społeczny i wewnątrzpartyjny   i   usunięty z KC.

9 grudnia 1980 roku w  Karlinie (woj. koszalińskie), dochodzi do niekontrolowanej erupcji ropy i gazu; pożar szybu wiertniczego.

X Literacką Nagrodę Nobla otrzymuje Czesław Miłosz.

16 grudnia 1980 roku w Gdańsku odbywają się uroczystości z okazji dziesiątej rocznicy wydarzeń z grudnia 1970 roku. Odsłonięcie pomnika Poległych Stoczniowców.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000


INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy