Reklama

1982 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

W kraju trwa stan wojenny, delegalizowane są kolejne instytucje i ograniczane kolejne swobody obywatelskie, powstaje "Solidarność Walcząca", odbywa się kanonizacja ojca Maksymiliana Marii Kolbego. Oto najważniejsze wydarzenia 1982 roku.

6 stycznia 1982 roku Niezależne Zrzeszenie Studentów zostaje rozwiązane decyzją Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

25 - 26 stycznia 1982 roku pierwsze w stanie wojennym posiedzenie Sejmu, który przyjmuje ustawę o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego oraz zatwierdza (przy jednym głosie sprzeciwu i pięciu wstrzymujących się) dekret Rady Państwa o wprowadzeniu stanu wojennego. W. Jaruzelski zapowiada stopniowe łagodzenie restrykcji stanu wojennego.

27 stycznia 1982 roku Rada Ministrów podejmuje decyzję o wzroście od 1 lutego cen  żywności  o  241  proc., a opału i energii o 171 proc. Podwyżkę połączono z rekompensatami.

Reklama

30 stycznia 1982 roku prezydent USA, Ronald Regan proklamuje sobotę 30 stycznia "dniem solidarności z narodem polskim".

8 lutego 1982 roku wznowienie zajęć na wszystkich uczelniach wyższych kraju.

18 lutego 1982 roku śmiertelne postrzelenie w Warszawie sierżanta Milicji Obywatelskiej, Zdzisława Karosa (podczas próby odebrania mu broni).

1 marca 1982 roku wizyta W.  Jaruzelskiego wraz z delegacją partyjno-rządową w Moskwie.

 20 marca 1982 roku decyzją prezydenta Warszawy zostaje rozwiązane Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Wkrótce nastąpi powołanie Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL.

25 - 26 marca 1982 roku Sejm zmieniając konstytucję wprowadza instytucje Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego.

29 marca 1982 roku wznowienie automatycznej międzymiastowej łączności telefonicznej.

1 kwietnia 1982 roku powołanie 26-osobowej Konsultacyjnej Rady Gospodarczej przy Radzie Ministrów pod przewodnictwem prof. Czesława Bobrowskiego.

Ukazuje się pierwszy numer miesięcznika "Zdanie", jednego z nielicznych pism związanych z władzą, które o rzeczywistości próbowało mówić innym językiem. Redaktorem naczelnym jest  Z.  Regucki w zespole m.in. J. Surdykowski i M. Szumowski.

5 kwietnia 1982 roku ogłoszenie Tez Prymasowskiej Rady Społecznej.

22 kwietnia 1982 roku ogłoszenie informacji o powstaniu Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność". Oświadczenie o jej powołaniu  podpisali:  Z. Bujak, W.  Frasyniuk, B. Lis, W.  Hardek.

25 kwietnia 1982 roku spotkanie prymasa Józefa Glempa z premierem Wojciechem Jaruzelskim.

1 i 3 maja 1982 roku w większych miastach odbywają się protesty przeciw stanowi wojennemu i manifestacje poparcia dla "Solidarności", przeradzające się w zamieszki uliczne.

1 czerwca 1982 roku we Wrocławiu Kornel Morawiecki zakłada Solidarność Walczącą.

13 czerwca 1982 roku we Wrocławiu, Nowej Hucie i Gdańsku odbywają się demonstracje uliczne przeciwko rygorom stanu wojennego.

13 czerwca - 11 lipca w Hiszpanii odbywają się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Drużyna polska zdobywa III miejsce (po Włoszech i RFN).

6 lipca 1982 roku powołanie przez Sejm Trybunału Stanu i Rady Społeczno-Gospodarczej.

 Aresztowanie grupy organizatorów nielegalnego Radia "S" w Warszawie z Z. Romaszewską i Belgiem, R. Noelem.

20 czerwca 1982 roku ogłoszenie deklaracji w sprawie   powołania  ogólnopolskiego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia  Narodowego.

31 sierpnia 1982 roku demonstracje uliczne w drugą rocznicę porozumień sierpniowych. W trakcie jednych z największych zamieszek w Lubinie (trwających do 2 września), podczas starć z ZOMO giną trzy osoby.

3 września 1982 roku aresztowanie internowanych działaczy byłego KOR - J. Kuronia,  A.  Michnika,  H.   Wujca, J. Lityńskiego.

8 października 1982 roku przy 12 głosach sprzeciwu i 10 wstrzymujących się (głównie z SD, PZKS i bezpartyjnych) Sejm przyjmuje ustawę o związkach zawodowych delegalizującą wszystkie związki zawodowe istniejące przed 13 grudnia 1981 roku, w tym NSZZ "Solidarność"; wywołała sporo zamieszania w środowiskach opozycyjnych, łącznie z podejrzeniami, że jest to prowokacja ze strony służb bezpieczeństwa.

 Zapada wyrok w procesie kierownictwa KPN. Leszek Moczulski zostaje skazany na 7 lat więzienia.

10 października 1982 roku kanonizacja ojca Maksymiliana Marii Kolbego.

10 listopada 1982 roku przygotowana przez TKK ogólnopolska akcja strajkowa w rocznicę rejestracji "Solidarności" ma bardzo ograniczony zasięg.

12 listopada 1982 roku zwolnienie z internowania L. Wałęsy.

 28 listopada 1982 roku inicjatorzy Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego wystosowują do  Sejmu apel o zniesienie stanu wojennego.

Samozapalenie węgla w kopalni "Dymitrow". Śmierć ponosi 17 osób.

1 grudnia 1982 roku Związek Artystów Scen Polskich zostaje rozwiązany przez władze.

17 grudnia 1982 roku pierwsze posiedzenie Tymczasowej Rady Krajowej PRON; jej przewodniczącym zostaje pisarz i działacz katolicki Jan Dobraczyński.

20 grudnia 1982 roku powołanie przez premiera Narodowej Rady Kultury, ciała doradczego, którego przewodniczącym zostaje Bohdan Suchodolski.

23 grudnia 1982 roku zwolnienie do domów wszystkich internowanych, ale siedmiu działaczy Komisji Krajowej "Solidarności" przebywających w obozach dla internowanych zostaje aresztowanych.

31 grudnia 1982 roku zawieszenie stanu wojennego.

Zmarli: Władysław Gomułka, Włodzimierz  Trzebiatowski.
Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama