Reklama

1983 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Milicjanci skatowali Grzegorza Przemyka, w licu zniesiono stan wojenny, Lech Wałęsa otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla, wracają kartki na masło. Oto najważniejsze wydarzenia 1883 roku.

4 stycznia 1983 roku Adam Hanuszkiewicz (Teatr Narodowy) i Gustaw Holoubek (Teatr Dramatyczny) zostają usunięci ze stanowisk dyrektorów teatrów.

5 stycznia 1983 roku Prymas Polski, Józef Glemp wyniesiony przez papieża do godności kardynalskiej.

22 stycznia 1983 roku Tymczasowa Komisja Koordynacyjna wydaje oświadczenie programowe Solidarność dziś, proponujące cztery kierunki działania: front odmowy, walkę ekonomiczną, walkę o niezależną świadomość społeczną oraz przygotowania do strajku powszechnego.

 2 marca 1983 roku londyński "Times" publikuje list angielskich intelektualistów w obronie KOR-u.

Reklama

15 marca 1983 roku podwyżka cen kawy, papierosów i benzyny.

 9 kwietnia 1983 roku członkowie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej spotykają się z Lechem Wałęsą.

12 kwietnia 1983 roku brutalne pobicie w komisariacie MO warszawskiego ucznia, Grzegorza   Przemyka,  który umiera w wyniku odniesionych obrażeń.

1 i 3 maja 1983 roku w wielu miastach - m.in. Warszawie, Gdańsku, Krakowie - odbyły się pro-solidarnościowe demonstracje.

7 - 9 maja 1983 roku odbywający   się   w Warszawie I Krajowy Kongres PRON przyjmuje Deklarację Programową i wybiera przewodniczącego, Jana Dobraczyńskiego.

10 maja 1983 roku Rada Państwa zalegalizowała pierwszą federację nowych związków zawodowych.

16 - 23 czerwca Jan Paweł II w czasie drugiej pielgrzymki do Ojczyzny odwiedza Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Poznań, Katowice,  Wrocław,  Górę  św.  Anny i Kraków.

9 lipca 1983 roku apel Komitetu Wykonawczego Rady Krajowej PRON do Sejmu, Rady Państwa i rządu o zniesienie stanu wojennego.

15 lipca 1983 roku prymas Józef Glemp apeluje do marszałka Sejmu o uchwalenie amnestii i zaprzestanie represji.

16 lipca 1983 roku rozwiązanie Frontu Jedności Narodu.

 21 lipca 1983 roku na mocy ustawy o amnestii uwolniono więźniów politycznych (z wyjątkiem 11 osób - działaczy KK NSZZ "Solidarność" i KSS-KOR).

 22 lipca 1983 roku zniesienie stanu wojennego.

14 sierpnia 1983 roku zakończenie I Lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Helsinkach. Złote medale Zdzisława Hoffmana (w trójskoku) i Edwarda Sarula  (w pchnięciu kulą).

19 sierpnia 1983 roku Związek Literatów Polskich zostaje rozwiązany decyzją władz.

30 - 31 sierpnia 1983 roku w rocznicę porozumień gdańskich  w wielu  miastach odbywają  się  manifestacje, przeradzające się w starcia uliczne.

5 października 1983 roku Lech Wałęsa zostaje laureatem PoJózef Glempkojowej Nagrody Nobla.

1 listopada 1983 roku po półrocznej przerwie przywrócona zostaje reglamentacja masła, innych tłuszczów zwierzęcych i margaryny.

22 listopada 1983 roku Wojciech Jaruzelski obejmuje stanowisko przewodniczącego Komitetu Obrony Kraju oraz zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi  zostając  ich naczelnym dowódcą na wypadek wojny; ministrem obrony narodowej zostaje gen. Florian Siwicki.

Zmarli: Jerzy Andrzejewski, Miron Białoszewski, Jan Brzękowski, ks. Kazimierz Figlewicz, Stanisław Hebanowski, Kazimiera Iłłakowiczówna, Mieczysław  Jastrun,  Władysław Krasnowiecki, Zofia Mrozowska, płk Jan Rzepecki.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje