Reklama

1984 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Porwanie i zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki, sejm uchwala ustawę "Prawo prasowe", w maju dochodzi do demonstracji ulicznych w kilkunastu miastach, powstaje OPZZ. Oto najważniejsze wydarzenia 1984 roku.

13 stycznia 1984 roku zakończenie procesu b. szefów radia i telewizji. Maciej Szczepański skazany na 8 lat pozbawienia wolności.

26 stycznia 1984 roku Sejm uchwala "Prawo prasowe".

13 lutego 1984 roku Sejm ustawą konstytucyjną przedłuża swoją kadencję oraz uchwala nową ordynację wyborczą do rad narodowych.

18 - 20 lutego 1984 roku sekretarz generalny ONZ, Javier Perez de Cuellar przebywa z wizytą w Polsce.

8 marca 1984 roku marsz protestacyjny w Garwolinie przeciwko usuwaniu krzyży ze szkół.

16 kwietnia 1984 roku opublikowanie w prasie opozycyjnej listu otwartego więźniów politycznych z więzienia w Barczewie do Wojciecha Jaruzelskiego. List opisuje stosowane tam represje.

Reklama

 1 i 3 maja 1984 roku manifestacje uliczne w kilkunastu miastach kraju.

17 maja 1984 roku Polska wzorem ZSRR i innych państw socjalistycznych rezygnuje z udziału w XXIII Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles.

23 maja 1984 roku w  Warszawie odbywa się Ogólnopolskie Spotkanie Przedstawicieli Związków Zawodowych.

17 czerwca 1984 roku wybory  do  rad  narodowych.  "Solidarność" wezwała do ich bojkotu i po raz pierwszy zorganizowała niezależne pomiary frekwencji wyborczej.

21 lipca 1984 roku ustawa o amnestii obejmująca wszystkich więźniów politycznych.

19 października 1984 roku porwanie i zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki.

27 października 1984 roku aresztowanie trzech funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa - sprawców uprowadzenia i morderców ks. Jerzego Popiełuszki.

24 listopada 1984 roku na zjeździe organizacji związkowych  w  Bytomiu  powstaje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Przewodniczącym zostaje działacz związkowy z Huty Lenina, Alfred Miodowicz.

30 listopada 1984 roku władze PRL podejmują decyzję o wycofaniu się z Międzynarodowej Organizacji Pracy.

2 grudnia 1984 roku w zespole szkół we Włoszczowej rozpoczyna się strajk w obronie krzyży w salach lekcyjnych.

27 grudnia 1984 roku w Toruniu rozpoczyna się proces zabójców ks. Jerzego Popiełuszki.

Zmarli: Stanisław Baliński, Lech Bądkowski, Jakub Berman, Karol Estreicher, Józef Nowak,  Jerzy  Popiełuszko.
Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama