Reklama

1985 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

W Krakowie powstaje Ruch "Wolność i Pokój", kończy się proces zabójców ks. Jerzego Popiełuszki, kolejne podwyżki cen i aresztowania działaczy opozycyjnych. Oto najważniejsze wydarzenia 1985 roku.

21 stycznia 1985 roku Tymczasowa Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wzywa do 15-minutowego strajku ostrzegawczego w dniu 28 lutego - przeciwko zapowiedzianym na 1 marca podwyżkom cen żywności.

7 lutego 1985 roku zakończenie procesu zabójców ks. Jerzego Popiełuszki.

13 lutego 1985 roku Bogdan Lis, Adam Michnik i Władysław Frasyniuk, znajdujący się na wolności po amnestii w 1984 r., zostają aresztowani podczas nielegalnego zebrania w Gdańsku.

22 lutego 1985 roku OPZZ zgłasza sprzeciw wobec projektu podwyżek cen.

9 marca 1985 roku zatrzymanie przez SB uczestników nielegalnego zebrania rady politycznej KPN.

Reklama

1 kwietnia 1985 roku podwyżka cen elektryczności, gazu i węgla.

12 kwietnia 1985 roku rejestracja OPZZ.

14 kwietnia 1985 roku powołanie w Krakowie Ruchu "Wolność i Pokój", żądającego m.in. wprowadzenia zastępczej   służby  wojskowej i dobrowolności przysięgi wojskowej.

26 kwietnia 1985 roku w Warszawie odbywa się szczyt Układu Warszawskiego. Podpisanie protokołu przedłużającego jego ważność na następne 20 lat.

29 kwietnia 1985 roku powołanie przez Sejm Trybunału Konstytucyjnego.

30 kwietnia 1985 roku Rada Ministrów podejmuje decyzję, że majątek byłych związków zawodowych  (w tym  "Solidarności") zostanie przekazany Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych.

1 i 3 maja 1985 roku manifestacje w Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie; podczas niezależnego pochodu pierwszomajowego w Gdańsku uczestnicy anarchistycznego Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego skutecznie przeciwstawili się atakowi  ZOMO.

29 maja 1985 roku uchwalenie nowej ordynacji wyborczej do Sejmu.

14 czerwca 1985 roku zakończenie w Gdańsku procesu aresztowanych w lutym 1985 roku działaczy, próbujących podjąć jawną  działalność  "Solidarności" - W. Frasyniuka skazano na 3,5 roku więzienia, A. Michnika na 3 lata, B. Lisa na 2,5 roku.

1 lipca 1985 roku nowelizacja prawa karnego, zaostrzająca jego represyjność.

Podwyżka cen mięsa i wędlin. Wzrost cen skupu żywca.

24 lipca 1985 roku nowelizacja ustawy o związkach zawodowych. Utrzymano postanowienie, że w zakładzie pracy może działać tylko jedna organizacja związkowa.

24 września 1985 roku wezwanie "Solidarności" do bojkotu wyborów do Sejmu.

13 października 1985 roku wybory do Sejmu IX kadencji; przeprowadzono niezależne pomiary frekwencji wyborczej, zgodnie z którymi w większych miastach frekwencja wyniosła 66 proc.

20 października 1985 roku XI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F.  Chopina w Warszawie. Zwycięzcą zostaje Rosjanin, Stanisław Bunin. Polak, Krzysztof Jabłoński zdobywa trzecie miejsce.

1 listopada 1985 roku zniesienie reglamentacji cukru.

6 listopada 1985 roku pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji.

 7 listopada 1985 roku misję tworzenia nowego rządu otrzymuje Zbigniew Messner. Dotychczasowy premier Wojciech Jaruzelski zostaje Przewodniczącym  Rady  Państwa (w miejsce Henryka Jabłońskiego). Marszałkiem Sejmu wybrano prezesa ZSL, Romana Malinowskiego.

4 grudnia 1985 roku wizyta W. Jaruzelskiego we Francji.

19 grudnia 1985 roku młodociani uciekinierzy z Polski,  bracia  Krzysztof  (13  lat) i Andrzej (16 lat) Zielińscy, otrzymują od rządu Szwecji zgodę na stały pobyt.

29 grudnia 1985 roku podwyżka cen papierosów i zapałek.

Zmarli: Adam Bahdaj, Ludwik Bazylow, Arkady    Fiedler.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama