Reklama

1986 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Dochodzi do awarii w Czarnobylu, władze wydają zaoczny wyrok kary śmierci dla płk. Ryszarda Kuklińskiego, z katedry gnieźnieńskiej skradziono i częściowo przetopiono relikwiarz św. Wojciecha. Oto najważniejsze wydarzenia 1985 roku.

2 - 7 marca 1986 roku w Warszawie obraduje III Kongres  Nauki  Polskiej.

16 marca 1986 roku podwyżka cen chleba, kasz, mleka, masła, cukru, alkoholu. Zapowiedź wzrostu cen mięsa.

19/20 marca 1986 roku kradzież relikwiarza św. Wojciecha z katedry gnieźnieńskiej (sprawcy zostali wkrótce   ujęci,   ale   srebrny i pozłacany skarb narodowy został już przez nich w większości przetopiony).

8 kwietnia 1986 roku Kazimierz Sabbat obejmuje stanowisko prezydenta RP na obczyźnie.

23 kwietnia 1986 roku uchwalenie ustawy o spółkach z udziałem kapitału zagranicznego.

Reklama

29 kwietnia 1986 roku oficjalny komunikat władz polskich informuje społeczeństwo o wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, który nastąpił 26 kwietnia.

 31 maja 1986 roku aresztowanie ukrywającego się od początku stanu wojennego przywódcy "Solidarności", Zbigniewa Bujaka.

12 czerwca 1986 roku Polska ponownie zostaje członkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

25 czerwca 1986 roku sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wydaje zaoczny wyrok śmierci na płk. Ryszarda Kuklińskiego.

27 czerwca 1986 roku po 5 latach oczekiwania Polska zostaje członkiem Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju.

29 czerwca - 3 lipca 1986 roku X Zjazd PZPR przyjmuje m.in. uchwałę O zwiększenie efektywności gospodarowania i poprawę warunków życia, o pogłębienie socjalistycznej demokracji, o umocnienie międzynarodowej pozycji Polski oraz Deklarację w sprawie bezpieczeństwa i współpracy w Europie i uchwala pierwszy w dziejach  PZPR  program partii.

17 lipca 1986 roku Sejm przyjmuje ustawę umożliwiającą zwolnienie więźniów politycznych.

1 sierpnia 1986 roku podwyżka cen mięsa i przetworów mięsnych.

10 września 1986 roku apel intelektualistów polskich i Lecha Wałęsy o zniesienie przez USA sankcji gospodarczych wobec Polski.

11 września 1986 roku decyzja ministra spraw wewnętrznych o uwolnieniu więźniów politycznych; na wolność  wyszli  m.in. przywódcy "Solidarności".

14 września 1986 roku podwyżka cen napojów alkoholowych o 15 proc. Zapowiedź wzrostu opłat za przejazdy kolejami i autobusami.

 29 września 1986 roku powołanie jawnej Tymczasowej Rady NSZZ "Solidarność".

Ministrem kultury zostaje profesor UJ, Aleksander Krawczuk.

19 listopada 1986 roku Międzynarodowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych i Światowa Konfederacja Pracy przyjmują w swoje szeregi NSZZ "Solidarność".

26 - 30 listopada 1986 roku II Zgromadzenie OPZZ, które zostaje przemianowane na Kongres Polskich Odrodzonych Związków Zawodowych.

6 grudnia 1986 roku rozpoczyna działalność 56-osobowa  Rada  Konsultacyjna  przy Przewodniczącym Rady Państwa.

10 grudnia 1986 roku L. Wałęsa powołuje Komisję Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" ze Zbigniewem Romaszewskim jako przewodniczącym.

17 grudnia 1986 roku Plenarne posiedzenie KC PZPR poświęcone przyspieszaniu reformy gospodarczej.

Zmarli: Tomasz Gluziński, Stefania Górska-Zadrozińska, Krystyna Jamroz-Mikulicz, Wacław Kisielewski, Henryk Korotyński, Barbara Kostrzewska, Edward Lipiński, Jerzy Łojek, Mieczysław Moczar, Jerzy Putrament, Stanisław Strumph-Wojtkiewicz, Ewa Szelburg-Zarembina, Olgierd Terlecki.

 

 Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL