Reklama

1987 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Jan Paweł II po raz trzeci odwiedza Polskę , w katastrofie w Lesie Kabackim pod Warszawą giną 183 osoby,"Pomarańczowa Alternatywa" organizuje pierwszy uliczny happening. Oto najważniejsze wydarzenia 1987 roku.

12 - 14 stycznia 1987 roku oficjalna wizyta gen. Wojciecha Jaruzelskiego w Watykanie i spotkanie z papieżem Janem Pawłem II.

28 stycznia 1987 roku przyjęcie przez  Sejm ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce.

4 lutego 1987 roku wybuch metanu w kopalni "Mysłowice". Śmierć 18 górników.

19 lutego 1987 roku zniesienie restrykcji gospodarczych USA wobec Polski, przywrócenie klauzuli najwyższego uprzywilejowania.

28 marca 1987 roku podwyżka cen żywności, opału, energii i benzyny.

17 kwietnia 1987 roku opublikowanie "Tez w sprawie II etapu reformy gospodarczej".

Reklama

21 kwietnia 1987 roku w Moskwie podpisana zostaje  (przez  W. Jaruzelskiego i M. Gorbaczowa) deklaracja o polsko-radzieckiej współpracy w dziedzinie nauki, ideologii i kultury.

7 maja 1987 roku przyjęcie przez  Sejm ustawy o konsultacjach  społecznych i referendum.

8 - 10 maja 1987 roku II Kongres Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON) w Warszawie. W. Jaruzelski przedstawia projekt stopniowej redukcji zbrojeń w krajach Europy Środkowej i Północnej oraz budowy środków zaufania - tzw. plan Jaruzelskiego.

9 maja 1987 roku katastrofa lotnicza w Lesie Kabackim pod Warszawą. Śmierć 183 pasażerów samolotu IŁ-62 M należącego do LOT-u.

1 kwietnia 1987 roku pierwszy publiczny happening "Pomarańczowej Alternatywy".

8 - 14 czerwca 1987 roku trzecia wizyta  Jana   Pawła II w Polsce.

20 czerwca 1987 roku w kioskach ukazuje się pierwszy posiadający debit wydawniczy numer niezależnego miesięcznika "Res Publica".

1 lipca 1987 roku podwyżka opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

15 lipca 1987 roku Sejm przyjmuje ustawę ustanawiającą Rzecznika Praw Obywatelskich.

26 lipca 1987 roku w Polsce rozpoczynają się obrady 72 Światowego Kongresu Esperanto.

31 sierpnia 1987 roku manifestacje w rocznicę porozumień sierpniowych.

4 września 1987 roku w Warszawie inicjuje działalność Towarzystwo Gospodarcze.

21 września 1987 roku NSZZ "Solidarność" wydaje oświadczenie nawołujące do bojkotu planowanego referendum w sprawie reformy gospodarczej.

26 - 29 września 1987 roku w Polsce przebywa z wizytą wiceprezydent USA, George Bush.

25 października 1987 roku powstaje jednolite kierownictwo  NSZZ  "Solidarność" - Krajowa Komisja Wykonawcza.

Utworzenie Ruchu Polityki Realnej.

5 listopada 1987 roku otwarcie pierwszej ekspozycji obrazów z daru Janiny i  Zbigniewa  Porczyńskich w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.

 15 listopada 1987 roku Zjazd Założycielski Polskiej Partii Socjalistycznej.

19 listopada 1987 roku Ewa Łętowska została rzecznikiem praw obywatelskich.

29 listopada 1987 roku w kraju odbywa się referendum w sprawie radykalnych reform gospodarczych oraz demokratyzacji życia politycznego.

5 grudnia 1987 roku rząd zostaje zobowiązany przez Sejm do uwzględnienia wyników referendum w programie realizowania reformy gospodarczej.

13 grudnia 1987 roku w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego manifestacje uliczne i starcia z milicją w Nowej Hucie, Warszawie, Gdańsku.

Zmarli: Elżbieta Barszczewska, Roman Brandstetter, Tadeusz Brzozowski, Karol Bunsch, Jan Ciecierski, Eugeniusz Eibisch, Zygmunt Mycielski, Igor Newerly, Wacław Taranczewski.Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama