1989 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Obrady "Okrągłego stołu" doprowadzają do podpisania porozumień sierpniowych, obrót dewizami staje się legalny, powstają pierwsze kantory, Tadeusz Mazowiecki zostaje pierwszym premierem niepodległościowego rządu. Oto najważniejsze wydarzenia 1989 roku.

Obrady "Okrągłego stołu" doprowadzają do podpisania porozumień sierpniowych, obrót dewizami staje się legalny, powstają pierwsze kantory, Tadeusz Mazowiecki zostaje pierwszym premierem niepodległościowego rządu. Oto najważniejsze wydarzenia 1989 roku.

1 stycznia 1989 roku zniesienie kartek na benzynę, talonów na samochody i kwitów na węgiel.

12 stycznia 1989 roku Centralna Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych wyraża aprobatę dla przygotowań do rozmów "okrągłego stołu".

16 - 18 stycznia 1989 roku druga część X Plenum KC PZPR przyjmuje Stanowisko w sprawie pluralizmu politycznego i pluralizmu związkowego.

27 stycznia 1989 roku w Magdalence odbywa się kolejne spotkanie przygotowujące rozmowy "okrągłego stołu". Ustalenie daty rozpoczęcia rozmów.

6 lutego 1989 roku rozpoczęcie w Warszawie plenarnych obrad "okrągłego stołu".

Reklama

8 lutego 1989 roku rozpoczęcie pracy roboczych zespołów "okrągłego stołu".

11 lutego 1989 roku powołanie Komisji ds. Upamiętnienia Ofiar Represji Okresu Stalinowskiego.

15 lutego 1989 roku Sejm ponownie ustanawia 11 listopada świętem narodowym.

17 lutego 1989 roku Kongres Unii Polityki Realnej.

27  lutego 1989 roku inicjatywa ustawodawcza 78 posłów w sprawie projektu ustawy o prawnej ochronie dziecka poczętego.

 15 marca 1989 roku obrót dewizami staje się legalny, powstają pierwsze kantory.

5 kwietnia 1989 roku obrady "okrągłego stołu" kończą się popisaniem porozumienia w podstawowych dla kraju kwestiach.

7 kwietnia 1989 roku uchwalenie przez Sejm nowej ordynacji wyborczej oraz wprowadzenie do Konstytucji urzędu Prezydenta i Senatu.

17 kwietnia 1989 roku ponowna rejestracja NSZZ "Solidarność" jako organizacji ogólnopolskiej.

 18 kwietnia 1989 roku spotkanie Wojciech Jaruzelski-Lech Wałęsa.

25 kwietnia 1989 roku do Polski przybywa z wizytą sekretarz generalny ONZ, Javier Pérez de Cuéllar.

27 kwietnia 1989 roku Jerzy Urban zostaje prezesem Radia i Telewizji. Stanowisko rzecznika rządu obejmuje Zbysław Rykowski.

2 maja 1989 roku strajki i akcje  ostrzegawcze w wielu kopalniach.

8 maja 1989 roku ukazuje  się  pierwszy numer "Gazety Wyborczej".

10 maja 1989 roku Lech Wałęsa zostaje laureatem nagrody praw człowieka Rady Europejskiej.

11 maja 1989 roku do bojkotu zbliżających się wyborów wzywa "Solidarność Walcząca".

 15 maja 1989 roku przyjęcie przez Sejm ustawy regulującej status prawny Kościoła katolickiego w PRL.

30 maja 1989 roku powstanie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prezesem zostaje Jan Józef Szczepański.

4 czerwca 1989 roku I tura wyborów do Sejmu i Senatu.

12 czerwca 1989 roku legalizacja rozwiązanego w stanie wojennym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

18 czerwca 1989 roku II tura wyborów do Sejmu i Senatu.

22 czerwca 1989 roku pierwsze po wyborach obrady Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".

23 czerwca 1989 roku utworzenie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.

3 lipca 1989 roku w "Gazecie Wyborczej" ukazuje się artykuł Adama Michnika pt. Wasz prezydent, nasz premier.

4 lipca 1989 roku pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. Rząd M.F. Rakowskiego podaje się do dymisji.

Pierwsze posiedzenie Senatu.

8 lipca 1989 roku zainicjowanie działalności "Ruchu 8 Lipca".

9 - 11 lipca 1989 roku wizyta prezydenta USA, G. Busha w Polsce.

19 lipca 1989 roku Wojciech Jaruzelski zostaje wybrany Prezydentem Polski.

Umiera Kazimierz Sabbat. Ostatnim prezydentem RP na wychodźstwie zostaje Ryszard Kaczorowski.

28 - 29 lipca 1989 roku II tura obrad XIII Plenum KC PZPR. W.  Jaruzelski rezygnuje z funkcji I sekretarza KC, zastępuje go M.F.  Rakowski.

Sejm   podejmuje    uchwałę w sprawie urynkowienia gospodarki.

2 sierpnia 1989 roku powołanie na stanowisko prezesa Rady Ministrów Czesława Kiszczaka. Rozpoczyna się kryzys spowodowany niemożnością sformowania gabinetu.

7 sierpnia 1989 roku L. Wałęsa proponuje nową koalicję: OKP, ZSL, SD.

17 sierpnia 1989 roku L. Wałęsa,   R. Malinowski, J. Jóźwiak porozumiewają się w sprawie utworzenia nowego rządu.

18 sierpnia 1989 roku Czesław  Kiszczak  rezygnuje z misji tworzenia nowego rządu.

21 sierpnia 1989 roku wysunięcie przez L. Wałęsę trzech kandydatów na stanowisko prezesa Rady Ministrów:    T.    Mazowieckiego, J. Kuronia, B. Geremka.

24 sierpnia 1989 roku desygnowanie Tadeusza Mazowieckiego na urząd premiera.

11 września 1989 roku Roman Malinowski rezygnuje z funkcji prezesa Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Jego funkcję przejmuje Dominik Ludwiczak.

 12 września 1989 roku Tadeusz Mazowiecki przedstawia Sejmowi skład swojego gabinetu i wygłasza exposé programowe. Nazajutrz Sejm powołuje nowy rząd.

29 września 1989 roku rozwiązanie ZOMO.

3 października 1989 roku zakończenie obrad XV Plenum KC PZPR, na którym zaaprobowano koncepcję utworzenia nowej partii.

9 października 1989 roku protest górników przeciwko nagłemu wzrostowi cen artykułów spożywczych, spowodowanemu zniesieniem dotacji do żywności.

10 października 1989 roku rząd Tadeusza Mazowieckiego ogłasza zarys planu reform gospodarczych - tzw. plan Balcerowicza.

12 października 1989 roku wystąpienie władz polskich do Prokuratury Generalnej ZSRR z prośbą o przeprowadzenie śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej i "procesu szesnastu"

18 - 21 października 1989 roku Tadeusz Mazowiecki pierwszą wizytę jako  premier  składa w Rzymie i Watykanie.

28 października 1989 roku rozpoczyna działalność Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe.

31 października 1989 roku przyjęcie przez rząd projektu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

8 listopada 1989 roku Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego kończy swoją działalność.

9 - 14 listopada 1989 roku w Polsce przebywa z wizytą państwową kanclerz RFN, Helmut Kohl. Pobyt skraca o kilka godzin na wieść o spontanicznym rozbieraniu muru berlińskiego.

11 - 22 listopada 1989 roku wizyta Lecha Wałęsy w USA. Przewodniczący "Solidarności" przemawia przed amerykańskim Kongresem.

12 listopada 1989 roku papież Jan Paweł II dokonuje kanonizacji Adama Chmielowskiego, działającego w XIX-wiecznym Krakowie jako brat Albert.

16 listopada 1989 roku Sejm przyjmuje ustawę o amnestii.

Reaktywowanie Polskiej Akademii Umiejętności.

23 listopada 1989 roku Tadeusz Mazowiecki składa wizytę w Moskwie.

26 listopada 1989 roku nagrodzenie Felixem (prestiżowa nagroda europejskiej kinematografii) filmu Macieja Dejczera 300 mil do nieba.

27 listopada 1989 roku ZSL podejmuje na swym kongresie decyzję o rozwiązaniu się. Następnie delegaci powołują nową partię - Polskie Stronnictwo Ludowe "Odrodzenie".

6 grudnia 1989 roku arcybiskup Józef Kowalczyk zostaje nuncjuszem papieskim w Polsce.

 29 grudnia 1989 roku uchwalenie poprawek do konstytucji zmieniających godło państwowe i nazwę państwa polskiego na Rzeczpospolita Polska; usunięto zapis o przewodniej roli PZPR, zapisano swobodę tworzenia partii politycznych.

Zmarli: Kazimierz Brusikiewicz, Leopold Buczkowski, Józef Cyrankiewicz, Zygmunt Hübner, Alfons Karny, Maria Kuncewiczowa, Jerzy Kukuczka, Halina Mikołajska, Jerzy Niemojowski, Edward Ochab, Edmund Osmańczyk, Kazimierz Sabbat, Artur Sandauer, Aleksandra Śląska-Warmińska, Feliks Topolski, Michał Żymierski "Rola".

 

Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Okrągły Stół | Tadeusz Mazowiecki | plan balcerowicza

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy