Reklama

Archiwum Akt Nowych ma oryginalne dokumenty władz emigracyjnych

Do Archiwum Akt Nowych zostały przekazane dokumenty polskich władz emigracyjnych,przywiezione ze Stanów Zjednoczonych.

Na przekazany zbiór składają się akta organizacyjne zespołu członków Rady Narodowej w Stanach Zjednoczonych, czyli organu doradczego Prezydenta RP i polskiego rządu na uchodźstwie. Wśród nich: lista członków, sprawozdania, oświadczenia i komunikaty, m.in. dotyczące ich stanowiska wobec noty mocarstw zachodnich do ZSRR.  

"Przekazane dokumenty są wyjątkowe i bardzo wartościowe głównie ze względu na to, iż relacjonują kulisy zjednoczenia stronnictw niepodległościowych na emigracji. Uwagę zwraca szczególnie list poparcia Polaków w Stanach Zjednoczonych dla kandydatury gen. Kazimierza Sosnkowskiego na Prezydenta RP oraz dla jego starań zjednoczenia polskich sił politycznych, podpisany w Rochester 2 lutego 1952 roku" - zaznacza w komunikacie Archiwum Akt Nowych.

Reklama

" Zachował się również dokument zawierający zasady porozumienia Rady Narodowej oraz Rady Politycznej sporządzone przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego, a także założenia jego referatu wygłoszonego 29 grudnia 1952 roku w Londynie. Odpowiedzią na to wystąpienie jest projekt stanowiska zjednoczenia obozu niepodległościowego sporządzony przez członków Rady Narodowej w dniu 3 lutego 1953 roku oraz propozycja form ich połączenia. Materiały te uzupełnia korespondencja głównie przewodniczącego Rady Narodowej w Stanach Zjednoczonych mjr Stanisława Gierata z gen. Kazimierzem Sosnkowskim" - czytamy.

Protokoły obrad IV Rady Narodowej RP w Londynie, w tym relacje z pierwszego posiedzenia Rady, zawierające informację o składzie uczestników obrad i powziętych uchwałach, a także teksty wystąpień to kolejne materiały które zostały przekazane AAN.

>>Pozostałe dokumenty można zobaczyć na stronie Archiwum Akt Nowych<<

Do najciekawszych zaliczają się diariusz Rady Narodowej z grudnia 1952 roku oraz dekrety Prezydenta wprowadzające zmiany organizacyjne w Radzie Narodowej, a także o powołaniu Rady Jedności Narodowej.

"W przejętych materiałach archiwalnych odnaleźć można dokumentację związaną z  organizacją Komisji Skarbu Narodowego, czyli funduszu finansującego działalność władz RP na uchodźstwie. Jest tu Odezwa do Polonii sporządzona przez Komisję Organizacyjną Skarbu Narodowego w Nowym Jorku, a także Memorandum Komitetu na stan New Jersey. Streszczenie działalności oraz koordynacji rozwoju funduszu jest zawarte w bogatej korespondencji Stanisława Gierata z gen. Władysławem Andersem, który pełnił funkcje pierwszego prezesa Skarbu Narodowego" - czytamy.

Wśród licznej korespondencji zespołu członków Rady Narodowej w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie jej przewodniczącego Stanisława Gierata, prócz listów od gen. Kazimierza Sosnkowskiego i gen. Władysława Andersa odnajdujemy przesyłki od Prezydenta Augusta Zaleskiego, Kazimierza Iranka-Osmeckiego, Romana Odzierzyńskiego.

Materiały - jak informuje AAN - przekazał dr. hab. Sławomir Cenckiewicz.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy