Reklama

​Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego. Historia

PRON został powołany przez PZPR i inne ugrupowania tzw. koalicji rządzącej (ZSL, SD, PAX, ChSS i PZKS).

Utworzenie organizacji miało na celu rozszerzenia płaszczyzny kontrolowanego przez władze dialogu społecznego (kontynuowano w ten sposób próby Obywatelskich Komitetów Odrodzenia Narodowego). Deklaracja w sprawie utworzenia PRON została ogłoszona 20 lipca 1982 roku. Od tego czasu PRON występował z inicjatywami w ważnych społecznie sprawach, które władze zamierzały rozwiązać - zniesienia stanu wojennego, amnestii dla więźniów politycznych itp. 

Od 1983 roku PRON (21 lipca został wpisany do konstytucji) zastąpił istniejący wcześniej od 1952 roku Front Jedności Narodu (początkowo jako Front Narodowy), będący płaszczyzną, na której legalne ugrupowania polityczne działające pod przywództwem PZPR formułowały jedyny program wyborczy i jedyną listę kandydatów. Przewodniczącym PRON został katolicki pisarz, Jan Dobraczyński. PRON istniał do listopada 1989 roku.

Reklama

Przeczytaj także: Kalendarium wydarzeń 1982 roku w Polsce


Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL