23 sierpnia 1953 r. Oświadczenie Rządu PRL dotyczące reparacji wojennych

Władze ludowej Polski zamknęły kwestię reparacji wojennych w oświadczeniu wydanym 23 sierpnia 1953 roku.

"Biorąc pod uwagę, że Niemcy zadośćuczyniły już w znacznym stopniu swoim zobowiązaniom z tytułu odszkodowań i że poprawa sytuacji gospodarczej Niemiec leży w interesie ich pokojowego rozwoju, rząd PRL powziął decyzję o zrzeczeniu się z dniem 1 stycznia 1954 r. spłaty odszkodowań na rzecz Polski" - można było przeczytać w "Oświadczeniu Rządu PRL dotyczące reparacji wojennych".

Co interesujące, oświadczenie nie zostało podpisane. Jedynie pod protokołem z posiedzenia znalazł się podpis Bolesława Bieruta.

O zrzeczeniu się przez Polskę reparacji od Niemieckiej Republiki Demokratycznej 23 września 1953 roku na posiedzeniu plenarnym VIII sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ poinformował w oświadczeniu delegat rządu PRL.

Reklama

Warto tu dodać, że 22 sierpnia 1953 roku również i Związek Sowiecki zawarł z Niemiecką Republiką Demokratyczną umowę dotyczącą zamknięcia kwestii reparacyjnych ze strony Niemiec. W protokole Kreml poinformował o zaprzestaniu - a nie zrzeczeniu się jak to jest w peerelowskim oświadczeniu - pobierania reparacji niemieckich. Zgodnie z artykułem 1 sowiecki rząd "po uzgodnieniu z rządem PRL zobowiązał się do przerwania z dniem 1 stycznia 1954 r. pobierania świadczeń reparacyjnych od NRD w każdej postaci".

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Polska Rzeczpospolita Ludowa
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy