Reklama

1953 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

Po śmierci Józefa Stalina w Polsce ogłoszona zostaje żałoba narodowa a Katowice zostają przemianowane na Stalinogród, arcybiskup Stefan Wyszyński otrzymuje kapelusz kardynalski, rozpoczyna się walka ze stonką ziemniaczaną, telewizja rozpoczyna nadawanie cyklicznych programów raz w tygodniu. Oto najważniejsze wydarzenia 1953 roku.

Po śmierci Józefa Stalina w Polsce ogłoszona zostaje żałoba narodowa a Katowice zostają przemianowane na Stalinogród, arcybiskup Stefan Wyszyński otrzymuje kapelusz kardynalski, rozpoczyna się walka ze stonką ziemniaczaną, telewizja rozpoczyna nadawanie cyklicznych programów raz w tygodniu.  Oto najważniejsze wydarzenia 1953 roku.

3 stycznia 1953 roku podwyżki cen i płac. Ceny żywności w stosunku do 1949 roku wzrosły o 222,2 proc. (targowiskowe o 270 proc.), ceny wyrobów przemysłowych wzrosły o 25 proc., natomiast wskaźnik wzrostu płacy realnej wyniósł 4 proc.

12 stycznia 1953 roku arcybiskup Stefan Wyszyński otrzymuje kapelusz kardynalski.

18 stycznia 1953 roku uchwała w sprawie walki ze stonką ziemniaczaną.

21 stycznia 1953 roku proces krakowskich księży w związku z tzw. sprawą Bergu.

Umiera Ludomir Różycki, kompozytor.

23 stycznia 1953 roku rozpoczęcie nadawania regularnych godzinnych programów telewizyjnych (raz w tygodniu  w  piątek  o  godzinie 17)   -   repertuar   stanowiły: programy informacyjne, pierwsze teatry telewizji, programy muzyczne.

Reklama

28 stycznia 1953 roku wprowadzenie przymusowych oszczędności w użytkowaniu energią elektryczną.

Wizyta w Polsce francuskiego pisarza Louisa Aragona.

9 lutego 1953 roku konwersja Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju na obligacje Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski. Skarb państwa nie będąc w stanie spłacić posiadaczy kuponów Pożyczki Odbudowy Kraju oddala w czasie spłatę zobowiązań, zamieniając je na obligacje kolejnej pożyczki.

Dekret o obsadzanie duchownych stanowisk kościelnych za zgodą organów państwowych.

Wydanie przez Episkopat Polski oświadczenia na temat Roli i znaczenia duchowieństwa w życiu narodu.

10 lutego 1953 roku dekret o obowiązkowym zagospodarowaniu nieużytków rolnych.

20 lutego 1953 roku zjazd w Lublinie księży związanych z Ruchem Społeczno-Politycznym Katolików PAX.

23 lutego 1953 roku nota rządu PRL do rządu Wielkiej Brytanii, protestująca przeciw  finansowaniu  przez   rząd  brytyjski  wrogich Polsce organizacji.

2 marca 1953 roku umiera Wojciech Trąmpczyński, polityk endecki, przed wojną marszałek Sejmu Ustawodawczego, a potem Senatu.

5 marca 1953 roku śmierć Józefa Stalina.

6 marca 1953 roku odezwa KC PZPR w związku ze śmiercią Stalina - ogłoszenie żałoby narodowej.

7 marca 1953 roku przemianowanie miasta Katowice na Stalinogród, a województwa katowickiego w stalinogrodzkie. Nazwanie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie imieniem Józefa Stalina. Podjęcie decyzji  o  budowie w Warszawie pomnika Józefa Stalina.

8 marca 1953 roku zawieszenie "Tygodnika Powszechnego", który - zdaniem władz - zbyt skromnie objawiał żal po śmierci Stalina.

9 marca 1953 roku dzień żałoby narodowej po śmierci Józefa Stalina.

10 marca 1953 roku utworzenie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Śląsk" w Katowicach.

14 marca 1953 roku zastosowanie aresztu tymczasowego wobec marszałka Polski, Michała Roli-Żymierskiego.

19 marca 1953 roku wprowadzenie kary aresztu za niewywiązanie się z dostaw obowiązkowych.

7 kwietnia 1953 roku szermierz Wojciech Zabłocki zostaje mistrzem świata juniorów w szabli.

14 kwietnia 1953 roku w Polskiej Akademii Nauk odbywa się sesja poświęcona pracy Józefa Stalina Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR.

 18 kwietnia 1953 roku podjęcie decyzji o budowie Nowej   Fabryki    Ciągników w Ursusie.

30 kwietnia 1953 roku powołanie Społecznych Komisji  do  Walki  z Niedbalstwem i Marnotrawstwem.

1 maja 1953 roku w manifestacjach 1-majowych niesiono   kukły   "bikiniarzy" i gen. Władysława Andersa na białym koniu.

5 maja 1953 roku ucieczka ppor. Zdzisława Jaźwińskiego bojowym samolotem odrzutowym do Szwecji.

 7 maja 1953 roku wprowadzenie przymusowej hospitalizacji osób chorych na choroby zakaźne.

8 maja 1953 roku list Episkopatu Polski do rządu PRL o nieprzestrzeganie przez rząd porozumienia z 14 czerwca 1950 roku.

13 maja 1953 roku umiera ksiądz Zygmunt Kaczyński, chadecki działacz polityczny, 1943 - 44 minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego (oświaty) w rządzie na uchodźstwie.

17 maja 1953 roku "Złote żniwa" - 5 złotych medali polskich bokserów na Mistrzostwach Europy w Boksie rozegranych w Warszawie.

20 maja 1953 roku ucieczka polskiego pilota wojskowego samolotem Mig-15 do Danii.

24 maja 1953 roku inauguracja Roku Kopernikowskiego.

30 maja 1953 roku wprowadzenie kontroli dewizowej przesyłek pocztowych.

31 maja 1953 roku zamknięcie w Krakowie Teatru Rapsodycznego Mieczysława Kotlarczyka.

2 czerwca 1953 roku powierzenie Polskiej Akademii Nauk nadzoru naukowego nad wydaniem dzieł Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

3 czerwca 1953 roku utworzenie Państwowej Komisji Cen przy Radzie Ministrów.

Przejście oficerów radzieckich służących w Wojsku Polskim na stanowiska doradców.

6 czerwca 1953 roku decyzja o produkcji radioodbiorników o ograniczonym zakresie odbierania fal krótkich (na tych falach nadawało Radio Wolna Europa).

10 czerwca 1953 roku umiera Grzegorz Fitelberg, kompozytor i dyrygent.

12 czerwca 1953 roku delegowanie polskich przedstawicieli do organów rozjemczych w Korei.

15 czerwca 1953 roku Polska zgłasza gotowość do udzielenia azylu politycznego Ethel i Juliuszowi Rosenbergom, skazanym w USA na karę śmierci za szpiegostwo (brali udział w wykradzeniu tajemnic amerykańskiej bomby atomowej).

24 czerwca 1953 roku dekrety o wyrobie i przerobie spirytusu  i  o  uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.

12 lipca 1953 roku "Tygodnik Powszechny" dostaje się pod kuratelę PAX.

21 lipca 1953 roku nakaz  wycofania  z  urzędów i księgarń wszystkich wizerunków Berii.

22 lipca 1953 roku inż. Bronisław Żurakowski otrzymuje nagrodę państwową za skonstruowanie śmigłowca doświadczalnego.

Ukończenie odbudowy pierwszych fragmentów Starego Miasta w Warszawie.

29 lipca 1953 roku decyzja rządu PRL  o  pomocy w odbudowie Korei ze zniszczeń wojennych.

31 lipca 1953 roku umiera Kornel Makuszyński, popularny pisarz i felietonista.

19 sierpnia 1953 roku Polska rezygnuje z reparacji wojennych ze strony  NRD - ze względu na trudną sytuację gospodarczą NRD (była ona m.in. przyczyną spacyfikowanych przez wojska radzieckie zajść w Berlinie latem 1953 roku).

14 września 1953 roku początek procesu biskupa Czesława Kaczmarka, ordynariusza kieleckiego. Zostanie skazany na 12 lat więzienia.

24 września 1953 roku internowanie kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski.

28 września 1953 roku przewodniczącym Episkopatu Polski zostaje biskup Michał Klepacz.

18 października 1953 roku Marek Petrusewicz zostaje pływackim rekordzistą świata na 100 metrów stylem klasycznym.

20 października 1953 roku Janusz Sidło ustanawia rekord Europy w rzucie oszczepem.

30 października 1953 roku decyzja Plenum KC PZPR o dążeniu do poprawy warunków bytowych ludności.

7 listopada 1953 roku powstaje prototyp motocykla Junak.

13 listopada 1953 roku utworzenie  katedr marksizmu i leninizmu na wszystkich wyższych uczelniach artystycznych.

5 grudnia 1953 roku umiera Konstanty Ildefons Gałczyński.

Ppłk Józef Światło, wysoki oficer Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ucieka na Zachód.

17 grudnia 1953 roku ślubowanie Episkopatu Polski na wierność PRL.

24 grudnia 1953 roku sformowanie rozkazem Ministra Obrony Narodowej Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

27 grudnia 1953 roku umiera Julian Tuwim.


Źródło: "Wielka Historia Polski" Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2000

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy