marian spychalski

Artykuły (4)

 • 1956 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

  • Wtorek, 17 stycznia 2017
  W Radomiu dochodzi do strajków i zamieszek, Wchodzi ustawa o amnestii dla więźniów politycznych, odbywa się pierwszy po erze stalinowskiej koncert jazzowy. Oto kalendarium 1956 roku.
  marian spychalski, Piwnica pod Baranami
 • 1950 r. Kalendarium wydarzeń w Polsce

  • Wtorek, 17 stycznia 2017
  Powstaje FSO, Radio Wolna Europa emituje pierwszą audycję po polsku, Wojsko Polskie zakazuje noszenia rogatywek, we wsi Bojadła pierwsze stałe kino wiejskie. Oto kalendarium wydarzeń w...
  marian spychalski
 • ​Procesy stalinowskie w państwach bloku wschodniego

  • Wtorek, 17 stycznia 2017
  Jedną z metod sprawowania przez Stalina kontroli nad partią bolszewicką było zastraszanie działaczy poprzez procesy polityczne, w których oskarżonymi byli działacze najwyższego szczebla.
  marian spychalski, Jakub Berman